Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
 • ภาพพระราชทาน
  ภาพพระราชทาน
 • ฯพณฯ ประธานเสนาธิการใหญ่
  ฯพณฯ ประธานเสนาธิการใหญ่ กองทัพปลดแอกประชาชนจีน พลเอก เหลียง กวงเลียะ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)  เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ ทำเนียบองคมนตรี
 • ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกเฉากังฉวน เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ ทำเนียบองคมนตรี(ภาพจากทำเนียบองคมนตรี)
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน  เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ เหวินเจียเป่า นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด หอสมุด “สิรินธร” ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อสร้างขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติ
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หม่าเหวินฝู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน.
 • เอกถังเทียนเปียว
  พลเอกถังเทียนเปียว รองประธานคณะกรรมการกองการเมืองใหญ่ แห่งคณะกรรมการทหารกลาง กองทัพปลดแอกประชาชนจีน เยือนจังหวัดภูเก็ต
 • นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นายพินิจ จารุสมบัติ เยี่ยม คารวะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • นายพินิจ จารุสมบัติ
  นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เข้าเยี่ยม คารวะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • บันทึกความเข้าใจกับนายกสมาคมนักธุรกิจยอดเยี่ยมเชื้อสายจีนทั่วโลก
  นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ลงนามใน บันทึกความเข้าใจกับนายกสมาคมนักธุรกิจยอดเยี่ยมเชื้อสายจีนทั่วโลก ที่ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความร่วมมือระหว่างสองสมาคม
 • นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
 • ท่านชิวจิ้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ คณะผู้บริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  ท่านชิวจิ้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ คณะผู้บริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ถ่ายภาพร่วมกับคณะข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่หน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • พิธีลงนามสถาปนาเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่าง นครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ จังหวัดปราจีนบุรี ราชอาณาจักรไทย
  พิธีลงนามสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องระหว่าง นครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ จังหวัดปราจีนบุรี ราชอาณาจักรไทย
 • MR.CHEN SI รองนายกเทศมนตรีนครฉางชุน ,นายศิริพงศ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
  MR.CHEN SI รองนายกเทศมนตรีนครฉางชุน ,นายศิริพงศ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 • พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคม , นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม และ พลเอกยงยุทธ เมฆรัต รองเลขาธิการสมาคม
  พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคม , นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม และ พลเอกยงยุทธ เมฆรัต รองเลขาธิการสมาคมนำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
 • พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคม , นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม และ พลเอกยงยุทธ เมฆรัต รองเลขาธิการสมาคม
  พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคม , นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม และ พลเอกยงยุทธ เมฆรัต รองเลขาธิการสมาคม
 • นำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม , พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคม และ นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคมนำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00 น.ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
 • นำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรี ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี
 • นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม นำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
  นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม นำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง 2 อาคารรัฐสภา 1

 • นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม นำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
 • นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม นำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
 • สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรอง MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรอง MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
 • สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรอง MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
 • พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานร่วมกับพลเอก เฉากังฉวน รองประธานคณะกรรมการการทหาร แห่งคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการลงนามในสัญญาส่งหมีแพนด้ามาทำการศึกษาวิจัยในประเทศไทย โดยนายมนตรี นาวิกผล ประธานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
 • ฯพณฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  ฯพณฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะผู้แทนสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หวูหยี รองนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2550
 • 	ฯพณฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีหูจิ่งเทา ที่มหาศาลาประชาชน
 • ฯพณฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน ที่ทำเนียบจงหนานไห่ เพื่อปรึกษาข้อราชการและเจรจาขอหมีแพนด้ามาประเทศไทย.
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หลี่เส้าชิง
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หลี่เส้าชิง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของสถาบันการต่างประเทศ และนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับรองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับรองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ถังเจียสวน
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ถังเจียสวน อดีตมนตรีแห่งรัฐ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ ทำเนียบจงหนานไห่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ถังเจียสวน
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ถังเจียสวน อดีตมนตรีแห่งรัฐ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ ทำเนียบจงหนานไห่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมฯ เยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน Lu Shu Min
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมฯ เยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน Lu Shu Min รองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ที่ทำการสถาบัน
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมฯ เยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน Ji Ping
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมฯ เยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน Ji Ping ผู้บริหารกรมที่ 1 กระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
 • พลเอก อุทัย ชินวัตร และ คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
  พลเอก อุทัย ชินวัตร และ คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานคณะชาวจีนโพ้นทะเล สภาประชาชนแห่งชาติ ณ ห้องปักกิ่ง มหาศาลาประชาชน

 • ท่านLi Zu Pei รองประธานคณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเล
  ท่านLi Zu Pei รองประธานคณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเล สภาประชาชนแห่งชาติ จัดงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว ณ ห้อง มาเก๊า มหาศาลาประชาชน
 • ท่าน Lu Shu Min รองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯ
  ท่าน Lu Shu Min รองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว ภายใน พระราชวังต้องห้าม
 • คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน Zhao Yang
  คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน Zhao Yang รองรัฐมนตรีสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลสำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน Zhao Yang
  คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน Zhao Yang รองรัฐมนตรีสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ท่าน Chen Zhu Ming อุปนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ท่าน Chen Zhu Ming อุปนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯและคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หวังเจียรุ่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์
  ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หวังเจียรุ่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ฯพณฯชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
  ฯพณฯ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอุปนายกสมาคม ได้ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ หวังเจียรุ่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พคจ. ณ ศาลากระทรวงมหาดไทย
 • นายประยุทธ มหากิจศิริ จัดงานเลี้ยงรับรอง ฯพณฯ หวังเจี๋ย
  นายประยุทธ มหากิจศิริ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และภริยา พร้อมด้วย ฯพณฯสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ หวังเจี๋ย Vice Chairman of China Overseas Exchange Association
 • ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ สี จิ้น ผิง
  ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ รองประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ในโอกาสเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
 • รองประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ฯพณฯ รองประธานาธิบดี สีจิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 น.
 • คณะผู้แทนเยี่ยมคารวะ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี
  นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี
 • คณะผู้แทนสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
  นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ประธานเหมาเจ๋อตุง
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ประธานเหมาเจ๋อตุง เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
 • ทูลเกล้าฯถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯถวายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับจาก สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซียะเหมิน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพ 23/8/55
  คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
 • คณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ซุนเจียเจิ้น รองประธานสภาที่ปรึกษาการเงินในฐานะประธานมูลนิธิสันติภาพและการพัฒนา
  คณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ซุนเจียเจิ้น กรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง และประธานมูลนิธิสันติภาพและการพัฒนา ณ เรือนรับรองพรรคคอมมิวนิสต์จีน วันพุธที่ 19 กันยายน 2555
 • ภาพถ่ายงานสภาวิจัย การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1
  สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน
 • ฯพณฯ ซุน เจีย เจิ้น เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯ งานสัมมนาวันสันติภาพโลก
  ฯพณฯ ซุน เจีย เจิ้น รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในการสัมมนาเรื่อง "The International Day of Peace 2012 and China-Southeast Asia Peace and Development Forum" ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2555
 • ฯพณฯ หลี่ จิน จุ้น ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมฯ งานสัมมนาสันติภาพโลก
  ฯพณฯ หลี่ จิน จุ้น รองรัฐมนตรี กระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรมคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในงานสัมมนา เรื่อง "The International Day of Peace 2012 and China-Southeast Asia Peace and Development Forum" ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2555
 • โครงการสัมมนาร่วม ครั้งที่ 1 ของท่านชาญชัย ชัยรุ่งเรือง กับอธิการม.หัวเฉียว ประเทศจีน
  ฯพณฯ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เยี่ยมคารวะ Mr.jia Yimin อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ในงานสัมมนาโครงการร่วม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2555
 • ท่านชาญชัย ชัยรุ่งเรืองนำนักธุรกิจไทย สัมมนาจับคู่ธุรกิจ เมืองเซียะเหมิน
  ฯพณฯดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะนักธุรกิจไทยที่ศึกษาในรุ่นเจ้าสัว จำนวน 141 ท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาร่วม ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซียะเหมิน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2555
 • ท่านชาญชัย ชัยรุ่งเรืองเยี่ยมคารวะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองเซียะเหมิน
  ฯพณฯ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองเซียะเหมิน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2555
 • ท่านชาญชัย ชัยรุ่งเรืองพาคณะนักศึกษารุ่นเจ้าสัว เดินทางสัมมนาโครงการร่วม ครั้งที่ 1
  ฯพณฯ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะนักธุรกิจนักศึกษารุ่นเจ้าสัว เดินทางเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาร่วม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2555
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉัยว ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีนและคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
 • ฯพณฯ กวน มู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมฯ
  ฯพณฯ กวน มู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ในเดือนเมษายน 2553
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานองคมนตรี
  Mr.Jia Yiming อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องทำเนียบองคมนตรี
 • นายเวิน เจียเป่า (Mr. Wen Jiabao) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2555
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมฯ หัวหน้าส่วนราชการและคณะศิษย์เก่า
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนนำคณะส่วนราชการไทยเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ เรือนรับรองแห่งรัฐเตี๊ยว หยู๋ ไถ๋ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะหัวหน้าส่วนข้าราชการที่ได้รับทุน เยี่ยมคารวะกรรมการบริหาร สถาบันการต่างประเทศ
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะหัวหน้าส่วนข้าราชการไทย เยี่ยมคารวะกรรมการบริหาร สถาบันการต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555
 • รองเลขาธิการพรรมคอมมิวนิสต์ เมืองเซี่ยงไฮ้ เลี้ยงรับรอง ณ มหานครเซี่ยงไฮ้
  รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองเซี่ยงไฮ้ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนสมาคมฯ หัวหน้าส่วนราชการและคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉี่ยว เมืองเซียะเหมิน ในโอกาศทัศนศึกษา ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • Mr.FengZuoku อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้านมัสการสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  Mr.FengZuoku อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้านมัสการสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 • Mr.FengZuoku อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ทำเนียบรัฐบาล
  Mr.FengZuoku อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน และคณะ เข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 15.30 น.
  ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ อาคารรัฐสภา
 • ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน และคณะ เข้าเยี่ยมประธานองคมนตรี วันที่ 29 มีนาคม 56
  ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน นายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี
 • ฯพณฯโภคิน พลกุล	นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายเฉิน อู่ (Chen Wu) รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค	คอมมิวนิสต์เขตฯ กว่างซีจ้วง และรองประธานเขตปกครองตนเอง ชนเผ่าจ้วง มณฑลกวางสี
  ฯพณฯโภคิน พลกุล นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายเฉิน อู่ (Chen Wu) รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค คอมมิวนิสต์เขตฯ กว่างซีจ้วง และรองประธานเขตปกครองตนเอง ชนเผ่าจ้วง มณฑลกวางสี.
 • ฯพณฯ ซุนเจียเจิ้นประธานมูลนิธิสันติภาพและการ			พัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง	จัดงานเลี้ยงรับรองแก่ ฯพณฯโภคิน พลกุล นายกสมาคมฯและคณะ.
  ฯพณฯ ซุนเจียเจิ้นประธานมูลนิธิสันติภาพและการ พัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง จัดงานเลี้ยงรับรองแก่ ฯพณฯโภคิน พลกุล นายกสมาคมฯและคณะ.
 • ฯพณฯ โภคิน พลกุลนำคณะเข้าเยี่ยม ฯพณฯ Ai Ping รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ 	พรรคคอมมิวนิสต์
  ฯพณฯ โภคิน พลกุลนำคณะเข้าเยี่ยม ฯพณฯ Ai Ping รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์.
 • ฯพณฯ โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Han QiDe รองประธานที่ปรึกษาการเมือง
  ฯพณฯ โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Han QiDe รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง.
 • เข้าเยี่ยมคารวะประธานองคมนตรี วันที่ 11 ก.ค. 56
  นายโภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน15 คน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
 • นายโภคิน พบปะ ผู้ว่าการมณฑลกวางสี วันที่ 11 กรกฏาคม 2556
  นายโภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ เฉิน หวู่ ผู้ว่าการมณฑลกวางซีและคณะ ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • ผู้ว่าการมณฑลกวางซี พบนายกรัฐมนตรี วันที่ 11 ก.ค.56
  นายโภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ นำ ฯพณฯ เฉินหวู่ ผู้ว่าการมณฑลกวางซี และคณะเข้าเยี่ยมนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 กรกฏาคม 2556
 • งานสัมมนาข้าราชการทุนรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานสัมมนาข้าราชการทุนการศึกษา รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ เกียกกาย
 • คณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมพิธีปิดการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555
  คณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมพิธีปิดการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฏาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะทูตจันคนใหม่
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Ning Fu Kui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย
 • งานเลี้ยงฉลอง ดร.โภคิน พลกุล รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกสมาคมฯ ผู้ก่อตั้ง มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนคนใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
 • ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ เหวินเจี้ยนกว๋อ รองประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพและการพัฒนา แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ เหวินเจี้ยนกว๋อ รองประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556
 • ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน นายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน นายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556
 • ฯพณฯ หลี่เส้าชิง นายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรอง ดร.โภคิน พลกุล และคณะ
  ฯพณฯ หลี่เส้าชิง นายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรอง ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ฯพณฯ เฝิงจั๋วคู่ อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
  ฯพณฯ เฝิงจั๋วคู่ อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรอง ดร.โภคิน พลกุล และคณะผู้แทนสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ที่ทำการสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ฯพณฯ MA RU PEI รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล พบปะหารือ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
  ฯพณฯ MA RU PEI รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล พบปะหารือ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ่
 • ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ Qiu Yuanping รัฐมนตรีว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ Qiu Yuanping รัฐมนตรีว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
 • นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยหัีวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯและ Professor Jia Yimin อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ได้ดำเนินการเซ็น MOU โดยมี ฯพณฯ Qiu Yuanping รัฐมนตรีว่าการสำนักงานกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเล, Mr.Lei Zhenggang อธิบดีสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และนางสาวพาชื่น พรมงคล กงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองเซียะเหมินร่วมเป็นสักขีพยาน
 • รัฐมนตรีว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล แห่งประเทศจีน ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  ฯพณฯ ชิว เหยียนผิง รัฐมนตรีว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล แห่งประเทศจีน ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และคณะ ที่สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
 • นายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพในสังกัดกระทรวงความมั่นคง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้การรับรองและจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  ฯพณฯ Liu Jing นายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพในสังกัดกระทรวงความมั่นคง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้การรับรองและจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และคณะผู้แทน ที่กระทรวงความมั่นคง ที่กรุงปักกิ่ง เมือวันที่ 29 ตุลาคม 2557
 • ฯพณฯ หลี่ เสี่ยวหลิน นายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ ของประชาชนจีน ให้การต้อนรับ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมคณะ ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2557
  ฯพณฯ หลี่ เสี่ยวหลิน นายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ ของประชาชนจีน ให้การต้อนรับ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมคณะ ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2557
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner