Banner
Banner
Banner
Banner
 • ภาพพระราชทาน
  ภาพพระราชทาน
 • ฯพณฯ ประธานเสนาธิการใหญ่
  ฯพณฯ ประธานเสนาธิการใหญ่ กองทัพปลดแอกประชาชนจีน พลเอก เหลียง กวงเลียะ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)  เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ ทำเนียบองคมนตรี
 • ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกเฉากังฉวน เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ ทำเนียบองคมนตรี(ภาพจากทำเนียบองคมนตรี)
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน  เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ เหวินเจียเป่า นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด หอสมุด “สิรินธร” ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อสร้างขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติ
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หม่าเหวินฝู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน.
 • เอกถังเทียนเปียว
  พลเอกถังเทียนเปียว รองประธานคณะกรรมการกองการเมืองใหญ่ แห่งคณะกรรมการทหารกลาง กองทัพปลดแอกประชาชนจีน เยือนจังหวัดภูเก็ต
 • นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นายพินิจ จารุสมบัติ เยี่ยม คารวะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ท่านชิวจิ้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ คณะผู้บริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  ท่านชิวจิ้น อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ คณะผู้บริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ถ่ายภาพร่วมกับคณะข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่หน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • MR.CHEN SI รองนายกเทศมนตรีนครฉางชุน ,นายศิริพงศ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
  MR.CHEN SI รองนายกเทศมนตรีนครฉางชุน ,นายศิริพงศ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 • พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคม , นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม และ พลเอกยงยุทธ เมฆรัต รองเลขาธิการสมาคม
  พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคม , นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคม และ พลเอกยงยุทธ เมฆรัต รองเลขาธิการสมาคมนำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
 • นำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม , พลเอกวิชิต ยาทิพย์ อุปนายกสมาคม และ นายสุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต อุปนายกสมาคมนำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00 น.ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
 • นำ MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรอง MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรอง MR.QIU JIN อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
 • พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานร่วมกับพลเอก เฉากังฉวน รองประธานคณะกรรมการการทหาร แห่งคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการลงนามในสัญญาส่งหมีแพนด้ามาทำการศึกษาวิจัยในประเทศไทย โดยนายมนตรี นาวิกผล ประธานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
 • 	ฯพณฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีหูจิ่งเทา ที่มหาศาลาประชาชน
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หลี่เส้าชิง
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หลี่เส้าชิง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของสถาบันการต่างประเทศ และนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับรองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับรองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ถังเจียสวน
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ถังเจียสวน อดีตมนตรีแห่งรัฐ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ ทำเนียบจงหนานไห่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมฯ เยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน Lu Shu Min
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมฯ เยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน Lu Shu Min รองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ที่ทำการสถาบัน
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมฯ เยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน Ji Ping
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมฯ เยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน Ji Ping ผู้บริหารกรมที่ 1 กระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
 • พลเอก อุทัย ชินวัตร และ คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
  พลเอก อุทัย ชินวัตร และ คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานคณะชาวจีนโพ้นทะเล สภาประชาชนแห่งชาติ ณ ห้องปักกิ่ง มหาศาลาประชาชน

 • ท่านLi Zu Pei รองประธานคณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเล
  ท่านLi Zu Pei รองประธานคณะกรรมการชาวจีนโพ้นทะเล สภาประชาชนแห่งชาติ จัดงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว ณ ห้อง มาเก๊า มหาศาลาประชาชน
 • ท่าน Lu Shu Min รองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯ
  ท่าน Lu Shu Min รองประธานสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว ภายใน พระราชวังต้องห้าม
 • คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน Zhao Yang
  คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน Zhao Yang รองรัฐมนตรีสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลสำนักนายกรัฐมนตรี
 • คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน Zhao Yang
  คณะผู้แทนสมาคมฯ และคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน Zhao Yang รองรัฐมนตรีสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเลสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ท่าน Chen Zhu Ming อุปนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ท่าน Chen Zhu Ming อุปนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯและคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หวังเจียรุ่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์
  ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ หวังเจียรุ่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ฯพณฯชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
  ฯพณฯ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอุปนายกสมาคม ได้ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ หวังเจียรุ่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พคจ. ณ ศาลากระทรวงมหาดไทย
 • นายประยุทธ มหากิจศิริ จัดงานเลี้ยงรับรอง ฯพณฯ หวังเจี๋ย
  นายประยุทธ มหากิจศิริ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และภริยา พร้อมด้วย ฯพณฯสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ ฯพณฯ หวังเจี๋ย Vice Chairman of China Overseas Exchange Association
 • ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ สี จิ้น ผิง
  ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ รองประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ในโอกาสเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
 • รองประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ฯพณฯ รองประธานาธิบดี สีจิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 น.
 • คณะผู้แทนเยี่ยมคารวะ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี
  นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี
 • คณะผู้แทนสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
  นายพินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ประธานเหมาเจ๋อตุง
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ประธานเหมาเจ๋อตุง เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
 • ทูลเกล้าฯถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ นายกสมาคม นำคณะผู้แทนเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯถวายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับจาก สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซียะเหมิน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพ 23/8/55
  คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
 • คณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ซุนเจียเจิ้น รองประธานสภาที่ปรึกษาการเงินในฐานะประธานมูลนิธิสันติภาพและการพัฒนา
  คณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ซุนเจียเจิ้น กรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง และประธานมูลนิธิสันติภาพและการพัฒนา ณ เรือนรับรองพรรคคอมมิวนิสต์จีน วันพุธที่ 19 กันยายน 2555
 • ภาพถ่ายงานสภาวิจัย การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1
  สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน
 • ฯพณฯ ซุน เจีย เจิ้น เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯ งานสัมมนาวันสันติภาพโลก
  ฯพณฯ ซุน เจีย เจิ้น รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในการสัมมนาเรื่อง "The International Day of Peace 2012 and China-Southeast Asia Peace and Development Forum" ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2555
 • ฯพณฯ หลี่ จิน จุ้น ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมฯ งานสัมมนาสันติภาพโลก
  ฯพณฯ หลี่ จิน จุ้น รองรัฐมนตรี กระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรมคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในงานสัมมนา เรื่อง "The International Day of Peace 2012 and China-Southeast Asia Peace and Development Forum" ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2555
 • โครงการสัมมนาร่วม ครั้งที่ 1 ของท่านชาญชัย ชัยรุ่งเรือง กับอธิการม.หัวเฉียว ประเทศจีน
  ฯพณฯ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เยี่ยมคารวะ Mr.jia Yimin อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ในงานสัมมนาโครงการร่วม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2555
 • ท่านชาญชัย ชัยรุ่งเรืองนำนักธุรกิจไทย สัมมนาจับคู่ธุรกิจ เมืองเซียะเหมิน
  ฯพณฯดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะนักธุรกิจไทยที่ศึกษาในรุ่นเจ้าสัว จำนวน 141 ท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาร่วม ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซียะเหมิน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2555
 • ท่านชาญชัย ชัยรุ่งเรืองเยี่ยมคารวะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองเซียะเหมิน
  ฯพณฯ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองเซียะเหมิน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2555
 • ท่านชาญชัย ชัยรุ่งเรืองพาคณะนักศึกษารุ่นเจ้าสัว เดินทางสัมมนาโครงการร่วม ครั้งที่ 1
  ฯพณฯ ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะนักธุรกิจนักศึกษารุ่นเจ้าสัว เดินทางเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาร่วม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2555
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉัยว ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีนและคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
 • ฯพณฯ กวน มู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมฯ
  ฯพณฯ กวน มู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ในเดือนเมษายน 2553
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานองคมนตรี
  Mr.Jia Yiming อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ ประธานองคมนตรี วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องทำเนียบองคมนตรี
 • นายเวิน เจียเป่า (Mr. Wen Jiabao) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2555
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมฯ หัวหน้าส่วนราชการและคณะศิษย์เก่า
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนนำคณะส่วนราชการไทยเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ เรือนรับรองแห่งรัฐเตี๊ยว หยู๋ ไถ๋ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะหัวหน้าส่วนข้าราชการที่ได้รับทุน เยี่ยมคารวะกรรมการบริหาร สถาบันการต่างประเทศ
  นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะหัวหน้าส่วนข้าราชการไทย เยี่ยมคารวะกรรมการบริหาร สถาบันการต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555
 • รองเลขาธิการพรรมคอมมิวนิสต์ เมืองเซี่ยงไฮ้ เลี้ยงรับรอง ณ มหานครเซี่ยงไฮ้
  รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองเซี่ยงไฮ้ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนสมาคมฯ หัวหน้าส่วนราชการและคณะข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉี่ยว เมืองเซียะเหมิน ในโอกาศทัศนศึกษา ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • Mr.FengZuoku อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้านมัสการสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  Mr.FengZuoku อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้านมัสการสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 • Mr.FengZuoku อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ทำเนียบรัฐบาล
  Mr.FengZuoku อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน และคณะ เข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 15.30 น.
  ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ อาคารรัฐสภา
 • ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน และคณะ เข้าเยี่ยมประธานองคมนตรี วันที่ 29 มีนาคม 56
  ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน นายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี
 • ฯพณฯโภคิน พลกุล	นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายเฉิน อู่ (Chen Wu) รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค	คอมมิวนิสต์เขตฯ กว่างซีจ้วง และรองประธานเขตปกครองตนเอง ชนเผ่าจ้วง มณฑลกวางสี
  ฯพณฯโภคิน พลกุล นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายเฉิน อู่ (Chen Wu) รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค คอมมิวนิสต์เขตฯ กว่างซีจ้วง และรองประธานเขตปกครองตนเอง ชนเผ่าจ้วง มณฑลกวางสี.
 • ฯพณฯ ซุนเจียเจิ้นประธานมูลนิธิสันติภาพและการ			พัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง	จัดงานเลี้ยงรับรองแก่ ฯพณฯโภคิน พลกุล นายกสมาคมฯและคณะ.
  ฯพณฯ ซุนเจียเจิ้นประธานมูลนิธิสันติภาพและการ พัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง จัดงานเลี้ยงรับรองแก่ ฯพณฯโภคิน พลกุล นายกสมาคมฯและคณะ.
 • ฯพณฯ โภคิน พลกุลนำคณะเข้าเยี่ยม ฯพณฯ Ai Ping รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ 	พรรคคอมมิวนิสต์
  ฯพณฯ โภคิน พลกุลนำคณะเข้าเยี่ยม ฯพณฯ Ai Ping รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์.
 • ฯพณฯ โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Han QiDe รองประธานที่ปรึกษาการเมือง
  ฯพณฯ โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Han QiDe รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมือง.
 • เข้าเยี่ยมคารวะประธานองคมนตรี วันที่ 11 ก.ค. 56
  นายโภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน15 คน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
 • นายโภคิน พบปะ ผู้ว่าการมณฑลกวางสี วันที่ 11 กรกฏาคม 2556
  นายโภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ เฉิน หวู่ ผู้ว่าการมณฑลกวางซีและคณะ ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • ผู้ว่าการมณฑลกวางซี พบนายกรัฐมนตรี วันที่ 11 ก.ค.56
  นายโภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ นำ ฯพณฯ เฉินหวู่ ผู้ว่าการมณฑลกวางซี และคณะเข้าเยี่ยมนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 กรกฏาคม 2556
 • งานสัมมนาข้าราชการทุนรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
  สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานสัมมนาข้าราชการทุนการศึกษา รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องเอนกประสงค์ กรมราชองครักษ์ เกียกกาย
 • คณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมพิธีปิดการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555
  คณะผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมพิธีปิดการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฏาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ นำคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะทูตจันคนใหม่
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ Ning Fu Kui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย
 • งานเลี้ยงฉลอง ดร.โภคิน พลกุล รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่
  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกสมาคมฯ ผู้ก่อตั้ง มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนคนใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
 • ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ เหวินเจี้ยนกว๋อ รองประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพและการพัฒนา แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ เหวินเจี้ยนกว๋อ รองประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556
 • ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน นายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ หลี่เสี่ยวหลิน นายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556
 • ฯพณฯ หลี่เส้าชิง นายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรอง ดร.โภคิน พลกุล และคณะ
  ฯพณฯ หลี่เส้าชิง นายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรอง ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ฯพณฯ เฝิงจั๋วคู่ อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาคมฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
  ฯพณฯ เฝิงจั๋วคู่ อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานเลี้ยงรับรอง ดร.โภคิน พลกุล และคณะผู้แทนสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ที่ทำการสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ฯพณฯ MA RU PEI รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล พบปะหารือ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
  ฯพณฯ MA RU PEI รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล พบปะหารือ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ และคณะผู้แทนสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ่
 • ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ Qiu Yuanping รัฐมนตรีว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ พบปะหารือกับ ฯพณฯ Qiu Yuanping รัฐมนตรีว่าการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
 • นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยหัีวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
  ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯและ Professor Jia Yimin อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ได้ดำเนินการเซ็น MOU โดยมี ฯพณฯ Qiu Yuanping รัฐมนตรีว่าการสำนักงานกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเล, Mr.Lei Zhenggang อธิบดีสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และนางสาวพาชื่น พรมงคล กงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองเซียะเหมินร่วมเป็นสักขีพยาน
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner