Banner
Banner
กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขอทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนเป็นพิเศษ 3 ทุน Print E-mail
Written by กองบรรณาธิการ   
Thursday, 29 March 2012 11:26

 

     กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานงานมายังสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ขอให้พิจารณาข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินทางไปเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน จำนวน 3 ทุน ระบุมีชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ของชาติ

         

     องบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า ขณะนี้ความสัมพันธ์ไทย-จีน อยู่ในระดับที่ดีมาก ชาวจีนทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวและที่เป็นนักธุรกิจและนักลงทุนเดินทางเข้าประเทศอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่รู้ภาษาจีนมีจำนวนจำกัดมาก ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ ให้ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เพียงปีละ 1 หรือ 2 คนเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ทันต่อความจำเป็น ดังนั้นในปีนี้จึงขอให้สมาคมฯ พิจารณาให้การสนับสนุนเป็นพิเศษจำนวน 3 ทุน โดยระบุด้วยว่าข้าราชการตรวจคนเข้าเมืองที่เดินทางไปเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน เพราะนอกจากรู้ภาษาจีนแล้ว ยังเข้าใจจีนด้วย ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการปฏิสัมพันธ์กับชาวจีนเป็นไปด้วยมิตรไมตรี และมีความก้าวหน้าในทางราชการ

         

     ในเรื่องนี้ นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ให้ความเห็นว่าสมาคมฯ ยินดีสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อความจำเป็นต้องใช้ภาษาจีนของกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอย่างเต็มที่ เพราะที่ผ่านมาเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศจีนเดินทางมาประเทศไทย ข้าราชการที่เคยได้รับทุนการศึกษาในกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ให้ความช่วยเหลือในการต้อนรับและพูดจาทักทายกับผู้หลักผู้ใหญ่ของจีนด้วยภาษาจีน ทำให้เกิดความประทับใจอย่างลึกซึ้งและได้รับคำชมตลอดมา สำหรับตนเองเห็นว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นด่านแรกในการต้อนรับนักลงทุน นักท่องเที่ยว หรือนักธุรกิจ รวมทั้งประชาชนชาวจีน ในการเดินทางเข้าประเทศ ความเข้าใจจีนและความรู้ภาษาจีนจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนั้นตนจะพยายามสนับสนุนการร้องขอครั้งนี้อย่างเต็มที่.