Banner
Banner
คณะสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศสาขาเซียะเหมินเดินทางเยือนประเทศไทย

คณะสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ สาขาเซียะเหมิน เดินทางเยือนประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2555
alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s1.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s2.jpg

คณะสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ สาขาเซียะเหมิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริและความมั่นคง
ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555

alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s3.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s4.jpg

นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณะสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ สาขาเซียะเหมิน
ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ห้องซัมเมอร์พาเลซ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s5.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s6.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s7.jpg

นายกษิต พิสิษฐ์กุล รองเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนประจำภาคเหนือ
เลี้ยงต้อนรับคณะสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ สาขาเซียะเหมิน ระหว่างเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่
ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s8.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s9.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s10.jpg

กงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เลี้ยงรับรองระหว่างคณะสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ สาขาเซียะเหมิน พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ ภัตตาคารเจี่ย ท๊ง เฮง

alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s11.jpg

สโมสรโรตารี่ภูเก็ต เลี้ยงต้อนรับคณะสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ สาขาเซียะเหมิน ระหว่างเดินทางเยือนจังหวัดภูเก็ต
ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555

alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s13.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s14.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s15.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s16.jpg

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่นเป็นเกียรติแก่ คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
คณะสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ สาขาเซียะเหมิน และคณะนักวิชาการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า

alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s17.jpg


alt src=http://www.thaizhong.org/images/stories/food/s18.jpg

คณะสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศ สาขาเซียะเหมิน เข้าเยี่ยมคาระวะปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555