Banner
Banner
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน มอบทุนการศึกษารุ่นที่ 10 จำนวน 100 ทุน มูลค่า 40 ล้านบาท Print E-mail
Written by กองบรรณาธิการ   
Wednesday, 14 August 2013 14:31

     พลเอก อุทัย ชินวัตร อุปนายกและรองประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดเผยว่าผลการหารือร่วมกันในวันนี้ (14 ส.ค.56) อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ได้แจ้งการมอบทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 ในปีหน้าจำนวน 100 ทุน มูลค่า 40 ล้านบาท

alt 

     พลเอก อุทัย ชินวัตร กล่าวว่าหลังจากได้นำนาย Jia Yimin อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เมื่อเช้าวันนี้แล้ว คณะผู้แทนได้เดินทางมาเยี่ยมสมาคมฯ ที่บางโพ และได้มีการหารือร่วมกันกับสำนักเลขาธิการ และคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ขอบคุณสมาคมฯ ที่ได้ร่วมมือในโครงการนี้อย่างดียิ่ง และยืนยันว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์ยิ่งต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน ดังนั้นในปีหน้าทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน จึงมีมติมอบทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 แก่สมาคมฯ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 100 ทุน มูลค่า 40 ล้านบาท พร้อมกับกล่าวว่าจากการไปคารวะประธานวุฒิสภาเมื่อเช้าวันนี้ ประธานวุฒิสภาได้ปรารภที่จะขอทุนให้กับข้าราชการวุฒิสภาในปีหน้าเพิ่มขึ้น จึงขอให้สมาคมฯ ช่วยพิจารณาด้วย ซึ่งในเรื่องนี้พลเอก อุทัย ชินวัตร ได้ตกลงที่จะจัดทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการวุฒิสภาตามที่มีการแจ้งขอตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน นอกจากนั้น เลขาธิการของสมาคมฯ ได้แจ้งเรื่องสำคัญแก่คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ดังนี้คือ
     

alt

     1. ขณะนี้ประเทศลาวและประเทศพม่าได้ตกลงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาข้าราชการแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดข้าราชการไปเรียนได้ทันในปี 2556 นี้ และขอเลื่อนไปในปี 2557 หลังจากนั้นจะขอทำความตกลงร่วมมือโดยตรงกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ส่วนประเทศเวียดนามได้รับทราบจากคณะผู้แทนมณฑลกวางสีว่าได้มีการทำความตกลงในการศึกษาภาษาจีนกันเรียบร้อยแล้ว

alt


     2. คณะกรรมการบริหารการลงทุนอาเซียน-จีน ของสมาคมฯ จะเปิดการหารือเรื่องการเรียนภาษาจีน ทั้งการเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน กับการเรียนผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม กับคณะทูตานุทูตของประเทศอาเซียนในประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้
   

alt

 

     3. การจัดสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไทย-จีน” ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เป็นเจ้าภาพในปีนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2556 สมาคมฯ ได้รับแจ้งจากสภาวิจัยแห่งชาติว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย โดยสภาวิจัยแห่งชาติจะจัดนักวิชาการฝ่ายไทยไปเข้าร่วมสัมมนา และในส่วนของสมาคมฯ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ นำคณะผู้แทนสมาคมฯ ไปร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งฝ่ายไทยหวังว่าหัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะได้พบปะกับผู้นำจีนระดับรองนายกรัฐมนตรี ในการสัมมนาดังกล่าวด้วย

alt


     4. ในพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 9 จะมีหัวหน้าส่วนราชการจำนวน 10 คน ร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย ทั้งนี้ไม่รวมคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้จัดคณะเฉพาะไปร่วมงาน นำโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้รับผิดชอบกิจการประเทศจีน คือ พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ขอประชุมหารือกับผู้บริหารตำรวจของจีนในระหว่างอยู่ที่เซียะเหมินด้วย

 

     หลังการหารือ คณะผู้แทนได้เดินทางไปยังโรงแรมพลาซ่าแอทธินี ซึ่งนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทน โดยมี ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง และพลเอก อุทัย ชินวัตร อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมด้วย

 

     ประธานวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมโครงการทุนการศึกษาข้าราชการว่าได้อำนวยประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ข้าราชการของประเทศไทยทุกส่วนงาน ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนอย่างกว้างขวางแก่ทั่วประเทศ และเกิดความตื่นตัวในหมู่ประชาชนและข้าราชการทั่วประเทศ รวมทั้งขยายผลไปยังประเทศอาเซียนด้วย ซึ่งวุฒิสภายินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งกล่าวว่าโครงการความร่วมมือในการสอนภาษาจีนผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศ รวมทั้งประชาชนในประเทศอาเซียนด้วย จึงขอแสดงความยินดีที่จะมีการทำพิธีเปิดการถ่ายทอดครั้งปฐมทัศน์ในวันนี้

 

alt

     ครั้นเวลา 13.20 น. คณะผู้แทนได้เดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา.