bg-head-3

ข่าวสาร

เดินหน้าการค้าการลงทุนไทย-อียูในปี 2560

 

ปี 2559 นี้เป็นอีกปีแห่งความท้าทายในการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและสหภาพยุโรป

 

(หรืออียู) ที่ดูซบเซาไปบ้าง อาจเป็นเพราะสองฝ่ายมัววุ่นวายอยู่กับเรื่องภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง การกระตุ้นเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาด้านการว่างงาน โดยเฉพาะในกรณีของยุโรป และสำหรับไทยก็มุ่งการเดินหน้าการปฏิรูปประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั้งเรื่องใกล้ตัวในภูมิภาคอื่นๆ ทำให้การเดินหน้าเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอียูดูจะห่างเหินกันไป แต่นี่เรื่องที่ไทยเองไม่ควรละเลยเพราะยุโรปยังเป็นคู่ค้าและนักลงทุนรายใหญ่สำหรับไทย และมีผลกระทบต่อบทบาทของไทยในภูมิภาคอาเซียนด้วย

 

อียู ไทย และการเชื่อมโยงกับอาเซียน

 

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับอียูซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก 28 ประเทศ อียูนับเป็นคู่ค้าลำดับที่ 4 ของไทย รองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอาเซียน ส่วนไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 3 ของอียูในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย สำหรับการลงทุน อียูถือเป็นนักลงทุนลำดับต้นๆ ในประเทศไทยที่นำซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานในประเทศไทยไม่น้อย โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมหลักๆ ของไทย และบริษัทไทยไปลงทุนในประเทศสมาชิกอียูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับอียู การเข้ามาทำธุรกิจและการค้ากับไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศไทยเท่านั้น แต่มองไทยเป็นฐานการค้าและการลงทุนสำหรับภูมิภาคอาเซียน

 

การเดินหน้าการค้าและการลงทุนระหว่างสองภูมิภาค และการใช้ “โอกาส” การค้าและการลงทุนในสาขาที่จะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของภาคธุรกิจสองภูมิภาค โดยเฉพาะการใช้โอกาสจากการบูรณการด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ผ่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) จึงสำคัญอย่างยิ่ง และคาดว่าจะยิ่งทำให้ประเทศไทยดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากยุโรปได้มากขึ้นในฐานะศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

 

ในสายตานักธุรกิจและนักลงทุนยุโรปแล้ว ไทยมีศักยภาพมากในการเป็นจุดยุทธศาสตร์เพื่อการเข้าสู่ตลาดเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจีน และภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลักที่ไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางสำหรับตลาดอาเซียน โดยเน้นการสร้างความเชื่อมต่อบทบาทของอุตสาหกรรมไทยทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และบทบาทการเป็นซัพพลายเออร์ไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิต อันเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างภาคธุรกิจและยุโรปนั้น อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอากาศยานต์ โลจิสติกส์ เภสัชกรรมและ Healthcare เป็นต้น

 

น่าเสียดาย นับตั้งแต่การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีหรือเอฟ ที เอ ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป (EU-Thailand Free Trade Agreement – FTA) หยุดชะงักลง ส่งผลกระทบให้ยุโรปสนใจไทยน้อยลงและหันไปมองประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคมากขึ้น เพราะมีต้นทุนของการทำธุรกิจที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะเวียดนาม ที่การเจรจา FTA ได้สำเร็จแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้า หากการเจรจา FTA มีผลบังคับใช้คาดว่าดึงดูดการค้าการลงทุนจากยุโรปไปเวียดนามได้เพิ่มมากขึ้น แน่นอนต้องส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในสาขาสำคัญที่ไทยก็แข่งๆ กับเวียดนามอยู่ ธุรกิจไทยอาจยังชะล่าใจว่าเวียดนามพัฒนาและมีศักยภาพสู้ไทยไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงเวลาผ่านไปไม่กี่ปี เวียดนามดูจะพัฒนาแซงหน้าประเทศไทยไปแล้ว สำหรับอีกประเทศที่เจรจาความตกลง FTA กับอียูเสร็จแล้วคือสิงค์โปร์ ส่วนประเทศอื่นๆ ก็ทยอยให้ความสนใจมากขึ้น

 

FTA ถือเป็นจุดเชื่อมต่อเชิงยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดันโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจหรือการแก้ไขปัญหาทางการค้าเพื่อประสานผลประโยชน์และใช้ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างสองภูมิภาคให้ได้เต็มที่ เพราะอันที่จริงโครงสร้างเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานของสองภูมิภาคที่เกื้อหนุน และมิตรภาพที่ยาวนานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ไทยและอียูเป็นพันธมิตรที่ยังต้องพิ่งพาซึ่งกันและกันในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

นักลงทุนไทยอาจคุ้นเคยกับการทำธุรกิจในภูมิภาคหรือกับประเทศเพื่อนบ้านมากกว่า อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจนั้นใกล้เคียงกัน แต่การมองไกลออกไปยังภูมิภาคยุโรปก็เป็นอีกวิสัยทัศน์ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจของไทยออกไปยังตลาดยุโรปที่มีศัยกภาพและกำลังซื้อสูงที่สุดในโลก

 

สำหรับปี 2560 การพัฒนายุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอียู ควรเน้น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

 

ประเด็นแรก ไทยควรเน้นยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนกับยุโรป ในฐานะที่ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน และการอำนวยความสะดวกให้การค้าและการลงทุนในกรอบอาเซียนไม่ว่าจะเป็น AEC, ASEAN+3, ASEAN+6 เพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุนจากยุโรปด้วย เพราะในสายตายุโรปแล้ว ไทยน่าดึงดูดและมีความสำคัญในฐานะฐานการลงทุนและ hub สำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายตลาดและการลงทุนไปในตลาดอาเซียน และจีน และ

 

ประเด็นที่สอง การลงทุนจากยุโรปในประเทศไทยควรเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเป็นจุดแข็งของยุโรป เพื่อประโยชน์ในการส่งผ่านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุตสหกรรมไทย และการสร้างงานในอุตสหกรรมที่มีผลประโยชน์ต่อประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น นโยบาย Thailand 4.0 จึงเป็นทิศทางนโยบายที่เหมาะสมกับการดึงดูดนักลงทุนยุโรปอย่างมาก หากมีการปรับใช้ในเชิงรูปธรรมได้รวดเร็วและจริงจัง

 

การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนใหม่กับยุโรปและอียูที่ชัดเจน จะช่วยให้ไทยจะสามารถดึงโอกาสและศักยภาพของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลักของไทยมาส่งเสริมเพื่อเปิดตลาดยุโรปใหม่ๆ และการเดินหน้าการทำธุรกิจและการลงทุนระหว่างสองภูมิภาคได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

 

“Thai-European Business Association” หรือ TEBA เป็นเครื่องมือใหม่ที่จะเป็นคำตอบให้กับทั้งภาคธุรกิจและนักลงทุนไทยในการบุกตลาดอียู และให้ธุรกิจและนักลงทุนอียูในการเข้าถึงศักยภาพและตลาดของไทย โดย TEBD เป็นกิจกรรมลักษณะ business-driven initiative ที่มีภาคเอกชนเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อเป็นเวทีในการประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยและยุโรปที่สนใจการดำเนินการค้าและการลงทุนในไทยและยุโรป โดยเน้นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองภูมิภาคแบบสองด้าน กล่าวคือ ทั้งภาคเอกชนยุโรปสนใจด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทย และภาคเอกชนไทยสนใจการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรป โดยเน้นการเป็นเวทีให้ภาคเอกชนสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับโอกาสและการแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ระหว่างสองภูมิภาคผ่านกิจกรรมหลักสำหรับภาคธุรกิจ โดยเป็นอิสระจากประเด็นทางด้านการเมือง

 

ขอเชิญชวนให้ภาคธุรกิจเข้าร่วมใช้ประโยชน์จาก TEBA ซึ่งเป็นเครื่องมือ innovative ใหม่ชิ้นนี้ เพื่อสร้างโอกาสทั้งในการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทางธุรกิจของไทยออกไปยังตลาดยุโรป โดยไม่ย่อท้อแต่ประเด็นการเมืองของอียู

 

 

ขอบคุณที่มา : การเมือง กรุงเทพธุรกิจ

However many individuals become disconcerted when trying to order medicaments from the Web because they don't know what is approachable. To order medicines online from a preferred source is safe. Let's talk about how you can make sure that medications you get through a mail-order apothecary are sure. Verapamil is a calcium channel blocker. This preparation works by relaxing the muscles of your heart. Other medicaments are used to treat combustion caused by eczema. What about cost of cialis per pill and sexual disorders? What health care providers talk about cheap cialis pills? A spread form of sexual dysfunction among men is the erectile dysfunction. Young men with sexual health problems need professional help. Some treatments will include couples therapy. Why it happen? Can sexual dysfunctions in men be treated? One way to improve erectile disfunction is to make certain elementary lifestyle changes, another is medication. You can prevent the incidence of sexual troubles by having a wholesome lifestyle. Any drug may cause unwanted side effects. For some patients side effects can be actually serious. Get emergency help if you have any kind of an allergic reaction to this drug. Talk to your pharmacist to see if it’s sure to make the switch.