bg-head-3

ข่าวสาร

กิจกรรมฉลองตรุษจีนในไทยเข้มข้นต่อเนื่อง

ในช่วงตรุษจีน วัฒนธรรมจีนได้รับความนิยมชมชอบในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยเนื่องจากจีนกับไทยมีประวัติศาสตร์การไปมาหาสู่กันทางวัฒนธรรมอันช้านาน ปีหลังๆ นี้ นักศึกษา และนักท่องเที่ยวจากจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ประเทศไทยมีบรรยากาศตรุษจีนเข้มข้นยิ่งขึ้น วัฒนธรรมจีนก็ได้รับความนิยมชมชอบจากชาวไทยมากยิ่งขึ้น

 

ในย่านสรรพสินค้าของเมืองเชียงใหม่ มีชาวไทยและนักท่องเที่ยวมากมายไปร่วมกิจกรรมฉลองตรุษจีน รวมถึงการดื่มชาจีน ฝึกเขียนพูกันจีน และฝึกการทำศิลปหัตถกรรมของจีน

 

ทั่วประเทศไทย มีพื้นที่จัดงาน 9 แห่ง รวมถึงกรุงเทพฯ ด้วย โดบปีนี้เป็นปีที่ 13 ที่จีนจัดกิจกรรม "ตรุษจีนหรรษา" ในไทย ผู้นำทางการเมืองสำคัญๆ รวมถึงรองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงาน โดยเห็นว่า กิจกรรมฉลองต่างๆ เป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นถึงพลังชีวิตของไทย 

 

 

ขอบคุณที่มา : thai.cri.cn