bg-head-3

ข่าวสาร

การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของคนไทยยังคงเน้นที่การใช้จ่ายสำหรับครอบครัวและอาหารแม้งบการใช้จ่ายโดยรวมลดลง

 

 ผลสำรวจของธนาคารยูโอบี (ไทย) ด้านการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนพบว่าชาวไทยที่ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้งบใช้จ่ายรวมที่ลดลง แต่จะให้ความสำคัญสูงสุดกับการใช้จ่ายสำหรับครอบครัวและอาหาร

          การสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีงบใช้จ่ายเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 21 จากเทศกาลตรุษจีนปีที่แล้ว โดยจะปรับลดงบใช้จ่ายมากที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว และการชอปปิ้งที่อัตราร้อยละ 35 และ 45 ตามลำดับ ในขณะที่งบใช้จ่ายด้านอาหารและการให้ซองอั่งเปามีการปรับลดลงเพียงร้อยละ 6 และ ร้อยละ 13 ตามลำดับ

          ชาวไทยที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนจะใช้งบประมาณจำนวน 7,000 บาทหรือร้อยละ 23 ของจำนวนทั้งหมดที่ 29,400 บาทเพื่อรักษาประเพณีของการมอบซองอั่งเปาให้ครอบครัวและเพื่อนฝูง ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าบิดา มารดาของตัวเอง และบิดา มารดาของคู่สมรสจะได้รับเงินอั่งเปาโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนสูงสุดที่ 5,450 บาทและ 3,700 บาทตามลำดับ นอกจากนั้นยังจะใช้จ่ายเงินโดยเฉลี่ยเปป็นจำนวน 5,300 บาทสำหรับอาหาร ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเพื่อการรับประทานอาหารเย็นร่วมกับสมาชิกในครอบครัว

          นายมานพ อุดมเกิดมงคล นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า ค่าของชีพที่ปรับสูงขึ้นเป็นสาเหตุที้ทำให้ชาวไทยมีงบประมาณน้อยลงเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้

          "เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวของชาวไทยได้มารวมตัวกันและทำให้ความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งขึ้น ผ่านการกินอาหารเย็นร่วมกันและการมอบซองอั่งเปา นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเพณีนี้ยังคงได้รับความสำคัญไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะใด" นายมานพกล่าว

          นอกจากนี้การสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับซองอั่งเปาจะฝากเงินที่ได้รับ ร้อยละ 30 จะนำเงินไปลงทุน ร้อยละ 40 จะนำเงินไปใช้ และร้อยละ 17 จะนำเงินไปชำระหนี้สิน

          ธนาคารยูโอบีมอบซองอั่งเปาแก่ลูกค้าเพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อต้อนรับการมาถึงของปีระกา ธนาคารยูโอบีออกแบบซองอั่งเปาให้สื่อถึงความมั่นใจและความกล้าหาญของไก่ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของสัตว์ประจำนักษัตรใหม่นี้ โดยออกแบบไก่ทั้ง 6 ตัวด้วยรูปทรงเรขาคณิตและสีรุ้งเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชน สีแดงเป็นสีที่สื่อถึงคำอวยพรให้ผู้รับพบกับความสุขและความสำเร็จ ลวดลายอักษรจีนบนซองหมายถึงการมีโชคลาภ ซองมีความยาว 168 ซม. และกว้าง 88 ซม. ทั้งนี้เลข 8 เป็นเลขมงคลตามประเพณีจีน และผลิตจากกระดาษที่ได้รับการรองรับถึงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ลูกค้าสามารถรับซองอั่งเปาได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร

 

 

ขอบคุณที่มา : thaipr

However many individuals become disconcerted when trying to order medicaments from the Web because they don't know what is available. To order medicines online from a preferred source is safe. Let's talk about how you can make sure that medications you get through a mail-order pharmacy are sure. Verapamil is a calcium channel blocker. This drug works by relaxing the muscles of your soul. Other medicaments are used to treat inflammation caused by eczema. What about cost of cialis per pill and sexual disorders? What heartiness care providers talk about cheap cialis pills? A spread form of sexual dysfunction among men is the erectile disfunction. Young men with sexual heartiness problems need occupational help. Some treatments will include couples therapy. Why it happen? Can sexual dysfunctions in men be treated? One way to improve erectile malfunction is to make certain elementary lifestyle changes, another is curing. You can prevent the incidence of sexual troubles by having a healthy lifestyle. Any remedy may cause unwanted side effects. For some patients side effects can be actually serious. Get emergency help if you have any kind of an allergic reaction to this remedy. Talk to your dispenser to see if it’s sure to make the switch.