bg-head-3

ข่าวสาร

จีนจะช่วยประชาชน 3.4 ล้านคน หลุดพ้น “ชุมชนแห่งความยากจน” ในปีนี้

 

รัฐบาลจีนวางแผนอพยพย้ายประชาชนนับล้านออกจาก “ชุมชนแห่งความยากจน” ในปีนี้ เพื่อเดินหน้าแผนปรับปรุงคุณภาพชีวิตลูกหลานมังกรผู้ยากไร้

       

       รายงานข่าว (13 ก.พ.) อ้างคณะกรรมการการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติ (เอ็นดีอาร์ซี) ซึ่งเป็นผู้วางแผนงานด้านเศรษฐกิจของประเทศจีน ระบุว่าประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความยากจนกว่า 2.49 ล้านคน ได้รับการช่วยเหลือสู่สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมา

       

       หยัง เฉียน เจ้าหน้าที่ของเอ็นดีอาร์ซีกล่าวว่า เมื่อสิ้นสุดปี 2559 จีนได้ดำเนินโครงการอพยพย้ายคนจนใน 22 มณฑล ซึ่งรวมถึงบ้านที่อยู่อาศัย โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการบริการทางสาธารณะต่าง ๆ

       

       นอกจากนั้นทางการท้องถิ่นกำลังบุกเบิกอุตสาหกรรม การจ้างงาน และประกันสังคมที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยจีนมุ่งมั่นจะฉุดดึงประชากรออกจากความยากจนให้ได้ทั้งหมดภายในปี 2563 ซึ่งการอพยพย้ายฯ จัดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์แก้จนของรัฐบาลปักกิ่ง

       

       อย่างไรก็ดี ประชาชนจีนกว่า 45 ล้านคนยังคงติดกับดักแห่งความยากจนอยู่ในปัจจุบัน จำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ไม่มีถนนหนทาง ไม่มีน้ำดื่มสะอาด และไม่มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

 

ขอบคุณที่มา : manager online