bg-head-3

ข่าวสาร

ส่งออกไทยไปเวียนนามจ่อขึ้นอันดับหนึ่งอาเซียน

ศูนย์วิจัยกสิกร ประเมินส่งออกไทยไปเวียดนามปีนี้ โต 5.8% มูลค่าเฉียด 1 หมื่นล้านดอลล์ แซงหน้ามาเลเซีย กลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งในอาเซียน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า การส่งออกไทยไปเวียดนามในปี 2559 เติบโตถึง 5.9% เมื่อเทียบกับการส่งออกไปยังกลุ่มซีแอลเอ็มวี(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ที่หดตัว 0.1% และการส่งออกไปอาเซียนที่หดตัว 0.9% ซึ่งการขยายตัวดังกล่าวถือเป็นการเติบโตต่อเนื่องปีที่ 4 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 12.1% ต่อปี(2557-2559) ส่งผลให้เวียดนามเป็นตลาดส่งออกที่น่าจับตามองของไทย

ส่วนการส่งออกไปเวียดนามปีนี้ประเมินว่า จะขยายตัวที่ 5.8% หรือมีมูลค่าประมาณ 9,979 ล้านดอลลาร์ แซงหน้ามาเลเซียและกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนนับจากปีนี้เป็นต้นไป

“การพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากความสามารถในการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยมีพื้นฐานจากจุดเด่นด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ อีกทั้งภาครัฐยังสนับสนุนนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ การเดินหน้าเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี(เอฟทีเอ) กับประเทศคู่ค้าหลายประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ ส่งผลให้มีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามายังเวียดนามอย่างก้าวกระโดด”

ขณะที่เวียดนามยังไม่มีห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมต้นน้ำ-กลางน้ำภายในประเทศที่สามารถรองรับได้ ส่งผลไปยังความต้องการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนของสินค้าขั้นกลางโดยเฉพาะสินค้าประเภทชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการนำเข้าสินค้าขั้นกลางคิดเป็นสัดส่วน 37.8% ของการนำเข้าทั้งหมด

ศูนย์วิจัยกสิกร ระบุว่า เวียดนามกับไทยมีความใกล้ชิดกันในฐานะประเทศที่อยู่ในอนุภูมิภาคเดียวกัน อีกทั้งยังมีเส้นทางคมนาคมทางถนนเชื่อมโยงระหว่างกัน ส่งผลให้การค้าระหว่างไทยและเวียดนามเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“ทั้งหมดนี้จึงเกิดคำถามว่า ถึงเวลาหรือยังที่ไทยจะพิจารณาปับปรุงโครงสร้างสินค้าส่งออกไปยังเวียดนามเพื่อตอบสนองโอกาสจากตลาดเวียดนามอย่างแท้จริง”ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ไทยจำเป็นต้องรักษาความสามารถการแข่งขันในการส่งออกสินค้าไปยังเวียดนามผ่านกลยุทธ์สำคัญ คือ การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของเวียดนาม โดยการส่งสินค้าขั้นกลางที่เวียดนามมีแนวโน้มความต้องการเพิ่ม และเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตโดยสินค้าที่ควรสนับสนุนการส่งออก ได้แก่ ปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ขั้นกลาง ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือเป็นต้น

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

However many individuals become disconcerted when trying to order medicaments from the Web because they don't know what is approachable. To order medicines online from a preferred source is safe. Let's talk about how you can make sure that medications you get through a mail-order pharmacy are sure. Verapamil is a calcium channel blocker. This remedy works by relaxing the muscles of your soul. Other medicaments are used to treat combustion caused by eczema. What about cost of cialis per pill and sexual disorders? What soundness care providers talk about cheap cialis pills? A spread form of sexual dysfunction among men is the erectile dysfunction. Young men with sexual health problems need occupational help. Some treatments will include couples therapy. Why it happen? Can sexual dysfunctions in men be treated? One way to improve erectile dysfunction is to make certain elementary lifestyle changes, another is curing. You can prevent the incidence of sexual troubles by having a healthy lifestyle. Any drug may cause unwanted side effects. For some patients side effects can be actually serious. Get emergency help if you have any kind of an allergic reaction to this drug. Talk to your pharmacist to see if it’s sure to make the switch.