bg-head-3

ข่าวสาร

เปิดเสรีลงทุนอาเซียน

 

ครม.ไฟเขียวไทยยกเลิกข้อสงวนห้ามนักลงทุนสัญชาตินอกอาเซียนขยายการลงทุนในประเทศ หวังเพิ่มเชื่อมั่นในชาติสมาชิก

 

แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค. มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้อนุมัติเรื่องการยกเลิกข้อสงวนในความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ในการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลนอกภาคีอาเซียนที่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอ

 

ทั้งนี้ การยกเลิกข้อสงวนดังกล่าวประเทศไทยจะต้องลงนามในพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ 3 (Third Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment  Agreement) ซึ่งครั้งนี้ ครม.ได้อนุมัติให้ รมว.พาณิชย์ เป็นผู้ลงนามร่างพิธีสารฯ โดยสาระสำคัญเป็นการยกเลิกความตกลงที่ประเทศไทยเคยขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเสรีให้เฉพาะนักลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ให้สิทธิกับนักลงทุนนอกภาคีอาเซียนที่ลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นแล้วขยายการลงทุนมาไทย ซึ่งปัจจุบันไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่สงวนสิทธิดังกล่าว

 

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า การยกเลิกรายการดังกล่าวไม่ได้ขัดกับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และไม่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายฉบับนี้ โดยบีโอไอระบุว่าการยกเลิกข้อสงวนฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการดึงดูดการลงทุน และจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเชื่อมั่นในการขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.มอบให้ บีโอไอจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันผล กระทบกับผู้ประกอบการไทยอันเนื่องมาจากการยกเลิกข้อสงวนนี้ด้วย พร้อมให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปดำเนินการต่อ โดยเห็นว่าการพิจารณาให้สิทธิแก่นักลงทุนภายนอกอาเซียนด้านป่าไม้ ควรพิจารณาภายหลังการเปิดเสรีให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนก่อน และให้พิจารณาข้อดีข้อเสียโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ประชาชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

 

ที่มา : PostToday

However many individuals become disconcerted when trying to order medicaments from the Web because they don't know what is approachable. To order medicines online from a preferred source is safe. Let's talk about how you can make sure that medications you get through a mail-order apothecary are sure. Verapamil is a calcium channel blocker. This preparation works by relaxing the muscles of your heart. Other medicaments are used to treat inflammation caused by eczema. What about cost of cialis per pill and sexual disorders? What soundness care providers talk about cheap cialis pills? A spread form of sexual malfunction among men is the erectile disfunction. Young men with sexual heartiness problems need professional help. Some treatments will include couples therapy. Why it happen? Can sexual dysfunctions in men be treated? One way to improve erectile dysfunction is to make certain elementary lifestyle changes, another is medication. You can prevent the incidence of sexual troubles by having a wholesome lifestyle. Any drug may cause unwanted side effects. For some patients side effects can be actually serious. Get emergency help if you have any kind of an allergic reaction to this medicine. Talk to your dispenser to see if it’s sure to make the switch.