bg-head-3

ข่าวสาร

จีนยอมร่วมมือมะกันแก้ดุลการค้าขั้นแรก

 

จีนและสหรัฐคืบหน้าแก้ปัญหาดุลการค้าขั้นแรก เห็นพ้องเปิดตลาดหลายภาคส่วน

จีนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าครอบคลุมประเด็นหลัก 10 ประการ เช่น การอนุญาตให้สหรัฐกลับมาส่งออกเนื้อวัวไปจีนได้ รวมถึงการเปิดกว้างภาคธุรกิจการเงิน และอุตสาหกรรมพลังงาน พร้อมเห็นพ้องขยายเวลาแผนเจรจาแก้ปัญหาดุลการค้า 100 วันไปเป็นแผนระยะเวลา 1 ปี

 

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวจีนจะอนุญาตให้สหรัฐส่งออกเนื้อวัวมายังจีนได้อย่างเร็วที่สุดไม่เกินวันที่ 16 ก.ค. ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการแบนเนื้อวัวจากสหรัฐเป็นเวลา 14 ปี หลังเกิดโรควัวบ้าระบาดในสหรัฐเมื่อปี 2003 ขณะที่สหรัฐจะเปิดการนำเข้าเนื้อไก่ปรุงสุกจากจีนเข้ามาขายในประเทศ

 

นอกจากนี้ จีนยังเตรียมเร่งการประเมินการออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมจากสหรัฐ

 

สำหรับในภาคการเงินจีนจะเปิดให้บริษัทบัตรเครดิตสหรัฐ ยื่นขอใบอนุญาตให้บริการทางการเงินในจีน ซึ่งในปัจจุบันบริษัท ยูเนียนเพย์ของจีน เป็นผู้ให้บริการดังกล่าวเพียงแห่งเดียว รวมถึงจะอนุญาตให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือและบริษัทจำหน่ายหุ้นกู้เข้ามาทำธุรกิจในจีนได้ ขณะที่เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า สหรัฐจะเพิ่มความสะดวกให้บรรดาธนาคารจีนเข้าสู่ตลาดสหรัฐด้วยเช่นกัน

 

ขณะเดียวกันสหรัฐยังส่งสัญญาณต้องการเพิ่มการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปจีน โดยระบุว่าพร้อมเปิดการเจรจาและทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทจีน โดยขณะนี้กระทรวงพลังงานสหรัฐอนุญาตให้เอกชนส่งออกก๊าซธรรมชาติไปจีนและประเทศอื่นๆ ราว 1.92 หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

 

ทั้งนี้ เอพีรายงานว่า จีนและสหรัฐเห็นพ้องจัดประชุมการค้าระดับสูงร่วมกันอีกครั้งในฤดูร้อนปีนี้ เพื่อหารือประเด็นทางการค้าต่อในอนาคต

 

 

ทีมา : PostToday