bg-head-3

ข่าวสาร

จีนขุดอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศ 34.5 กิโลเมตร เชื่อมจีน-พม่า

ซินหวา รายงาน (29 ส.ค.) ว่า จีนได้เริ่มดำเนินการขุดอุโมงรถไฟยาวที่สุดในประเทศ ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร ลอดทะลุภูเขาเกาหลี่กง ในมณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน) โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนและพม่า จากเมืองท่าจอก์พยูในพม่าไปยังคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลอวิ๋นหนัน

รายงานข่าวกล่าวว่า การขุดอุโมงรถไฟยาวที่สุดในประเทศนี้ ใช้หัวขุดเจาะอุโมงค์ (TBM Driving control System)ที่จีนพัฒนาขึ้นเองทั้งหมด 

 

ก่อนหน้านี้ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สื่อจีนรายงานว่า โครงการเส้นทางรถไฟจากเมืองท่าจอก์พยูในพม่าไปยังคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลอวิ๋นหนัน หรือยูนนานของจีน มีอันล้มเลิกไปแล้ว ด้วยสาเหตุหลายประการ จากรายงานข่าวสื่อภายในประเทศระบุตามสัญญาเดิมโครงการเส้นทางรถไฟสายสายยุทธศาสตร์จีน-พม่านี้ จะเริ่มการก่อสร้างภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

 

ในปี พ.ศ.2557 สื่อท้องถิ่น อีเลเว่นเมียนม่าร์ (elevenmyanmar) อ้างคำกล่าว มิ้น วาย ( Myint Wai) ผู้อำนวยการกระทรวงรถไฟ ว่าโครงการเส้นทางรถไฟจอก์พยู-คุนหมิง ถูกยกเลิกไป เนื่องจากฝ่ายจีนไม่เริ่มการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงบันทึกช่วยจำ หรือ เอ็มโอยู (MOU) ที่ลงนามเมื่อเดือนเม.ย.2554 นอกจากนี้ยังเผชิญอุปสรรคจากแรงต่อต้านภายในท้องถิ่นและองค์กรรณรงค์พลเรือน

 

จนกระทั่ง เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา การรถไฟคุนหมิงจีนเผยว่า เส้นทางรถไฟจีน-พม่าส่วนที่อยู่ภายในประเทศจีน ซึ่งเริ่มจากเมืองกว่างทงถึงเมืองต้าหลี่เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะให้การบริการได้ในปี พ.ศ.2561 ถึงเวลานั้น การเดินทางระหว่างเมืองคุนหมิงกับเมืองต้าหลี่จะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น

 

 

เส้นทางรถไฟสายนี้มีความยาวทั้งสิ้น 175 กิโลเมตร สามารถรองรับรถไฟวิ่งได้ด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การระไฟคุนหมิงต้องสร้างสะพานและอุโมงค์ความยาวรวม 109.88 กิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณ 63%ของการก่อสร้างรถไฟทั้งหมด โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันทั้งทางเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ จู่สวูงกับเขตปกครองตนเองชนชาติไบ ต้าหลี่ 

 

สำหรับ “เส้นทางรถไฟจอก์พยู-คุนหมิง จัดเป็นเส้นทางรถไฟยุทธศาสตร์ ที่จะเป็นผลประโยชน์แก่จีน โดยจอก์พยูจะเป็นประตูสู่อาเซียน อีกทั้งเป็นทางออกสู่มหาสมุทร เป็นเส้นทางการค้าที่มีระยะทางสั้นที่สุดระหว่างอินเดียและจีน” Kyaw Oo ผู้ช่วยหัวหน้าทีมวิศวกรการท่าเรือพม่า กล่าว

 

จอก์พยู เป็นเมืองท่าในรัฐยะไข่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของพม่า การเดินเรือขนส่งสินค้ามายังท่าเรือจอก์พยู จะช่วยย่นระยะทางการเดินเรือถึง 5,000 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับการเดินทางสินค้าผ่านทางช่องแคบมะละกา นอกจากนี้ จอก์พยูยังอยู่ใกล้กับบ่อก๊าซฉ่วยนอกชายฝั่งในอ่าวเบงกอล ซึ่งเป็นโครงการก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก๊าซจากบ่อฉ่วยนี้ สามารถขนส่งผ่านท่อขนส่งก๊าซ ตัดผ่านเมืองมัณฑะเลย์ ลาเฉียว และมูเสะ ก่อนเข้าจีนที่ด่านชายแดนเมืองรุ่ยลี่ในมณฑลอวิ๋นหนัน

 

นอกจากนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ มัณฑะเลย์และจอก์พยูก็จะสร้างโกดังสินค้าและตลาดมากมาย นอกจากนี้จีนยังมีแผนลงทุนเปิดเขตพัฒนาในจอก์พยูในอนาคต

ที่มา เอ็มจีอาร์ออนไลน์