bg-head-3

กิจกรรมทั่วไปในปี

สมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 13

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560

 

นาง สิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นำคณะผู้แทนสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.jia yimin อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาณารณรัฐประชาชนจีน

 

 

 

 

Mr.jia Yimin อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ ณ โรงแรม Wanda Northbay Hotel Xiamen

 

 

 

 

 

 

Mr.jia Yimin อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน กล่าวในพิธีเปิดโครงการเส้นทางสายไหม ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ช่วงเช้า

 

 

 

 

นาง สิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวปาฐกถา

 

 

ผู้แทนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเส้นทางสายไหมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน กล่าวขอบคุณสำหรับโครงการนี้

 

 

 

 

คณะผู้แทนสมาคมฯ คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการเส้นทางสายไหมถ่ายภาพร่วมกัน 

 

 

 

 

Mr.Lin Bin รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน พิธีกรภายในงาน

 

 

 

Ms.Tang Cuiying Director General สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล กล่าวปาฐกถา

 

 

Mr.Jia Yimin อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน กล่าวปาฐกถา

 

 

นาง สิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวปาฐกถา

 

 

Mr.Hongkham Xayyavongsa รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว กล่าวปาฐกถา

 

 

 

พันตรี ริชฌา สุขสุวานนท์ ประธานข้าราชการทุนรุ่นที่ 13 กล่าวปาฐกถา

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน