bg-head-3

ข่าวสาร

จีนปรับมาตรการภาษีนำเข้าอุปกรณ์ไฮ-เทค

 

 

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หน่วยงานรัฐบาลจำนวน 6 แห่ง รวมถึงกระทรวงการคลังและผู้วางแผนเศรษฐกิจระดับสูง ได้ทบทวนรายชื่อผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีแล้ว

 

การนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีหลักๆในรายชื่อที่ผ่านการทบทวนและจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จะยังคงได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนการลดหย่อนภาษีสินค้าประเภทกังหันไฮโดรโฟลว์แบบผสมจะถูกยกเลิก ตามประกาศดังกล่าว

 

ประกาศที่ได้มีการปรับปรุงนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา 

 

ทั้งนี้ การนำเข้าชิ้นส่วนพื้นฐานและวัสดุสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สำคัญที่ได้รับการลดหย่อนภาษีมาหลายปี แต่เนื่องด้วยภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ทำให้รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนนโยบายภาษีนำเข้าอยู่เสมอ

 

ที่มา  กรุงเทพธุรกิจออนไลน์