bg-head-3

ข่าวสาร

นโยบายจีนปลดล็อกลูกคนเดียว พาณิชย์ชี้สร้างโอกาสส่งออก “นมผงออร์แกนิค”

 

 

ปัจจุบันการผลิตนมออร์แกนิคในไทยเริ่มมีการผลิตแล้ว แต่ยังไม่มากนัก เนื่องจากการปรับพื้นที่ฟาร์มเดิมให้เปลี่ยนเป็นฟาร์มออร์แกนิค ต้องอาศัยระยะเวลา อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ในช่วงเริ่มต้น แต่ในระยะยาว ฟาร์มออร์แกนิคจะช่วยลดต้นทุน และมีโอกาสในการขยายตลาด ในส่วนของการขยายตลาดจีน กรมมองว่ามีโอกาสสูงมาก ซึ่งภาครัฐและเอกชนจะต้องช่วยกันยกระดับคุณภาพนมไทย โดยเฉพาะนมออร์แกนิคให้สามารถส่งออกมายังตลาดจีนได้

 

“สินค้าอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิคในตลาดจีน กำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดนม ที่มีการเติบโตสูงมาก จากการที่คุณแม่ชาวจีนให้ความสำคัญกับนมที่จะนำมาเลี้ยงทารกและเด็กที่ต้องปลอดภัย มีคุณภาพสูง และผลจากการที่จีนเลิกนโยบายลูกคนเดียว จากสถิติของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน พบว่า ในช่วง 5 เดือนของปี 2560 มีทารกเกิดใหม่ถึง 7.4 ล้านคน โดยลูกคนที่ 2 ครองสัดส่วนถึง 57.7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13% ซึ่งล้วนแต่เป็นโอกาสสำหรับการขยายตลาดส่งออกนมผงและผลิตภัณฑ์นมของไทยเข้าสู่ตลาดจีน”

 

นางจันทิรากล่าวว่า สำหรับตลาดนมผงออร์แกนิคของจีนในปัจจุบัน มีแบรนด์นมผงออร์แกนิคมากขึ้น และมีการแข่งขันในด้านคุณภาพระหว่างแบรนด์มากขึ้น โดยเฉพาะนมผงยี่ห้อ GITTIS จากออสเตรเลียที่กำลังได้รับความนิยม เพราะในการผลิตได้เลือกทุ่งหญ้าสำหรับใช้เลี้ยงวัวที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี ปราศจากสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และสารกำจัดวัชพืชไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งตามมาตรฐานออร์แกนิคสามารถใช้ทุ่งหญ้าที่ไม่มีสารเคมีมาก่อนในระยะเพียง 3 ปี และวัวยังได้รับการเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม โดยวิถีธรรมชาติ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ปราศจากฮอร์โมน

 

ขณะเดียวกัน นมผงยี่ห้อดังกล่าวยังได้เน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมและรูปแบบผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากความพิถีพิถันในการเลี้ยงวัว ยังมีความเข้มงวดในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบจะต้องมาจากระบบเกษตรอินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เก็บมาจากป่าปลอดสารพิษ และกระบวนการผลิตทั้งหมด ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่ง โดยผู้ผลิตจะมีการติดตาม ตรวจสอบอยู่เสมอ รวมถึงบันทึกการจำหน่าย จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบและได้รับตรารับรอง

 

นางจันทิรากล่าวว่า ปี 2561 อุตสาหกรรมนมผงออร์แกนิคในตลาดจีน จะยังได้รับความนิยมและขยายตัวอีกมาก เนื่องจากนโยบายลูกคนที่ 2 ของจีน ทำให้ผู้บริโภคจีนยิ่งต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและดีที่สุดให้กับลูก เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากข่าวสารปนเปื้อนในนมผงเด็กที่ผลิตในประเทศอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นโอกาสดีของนมผงออร์แกนิคที่จะเข้ามาตีตลาด และนมผงนำเข้าจะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณแม่ยุคใหม่ ที่ต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยของตน

 

ในช่วง 11 เดือนปี 2560 ไทยมีการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์นม มีมูลค่ากว่า 6,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า มีตลาดส่งออกหลักเป็นประเทศแถบอาเซียน ได้แก่ 1.กัมพูชา 21% 2.ฟิลิปปินส์ 17% 3.สิงคโปร์ 16% 4.ลาว 13% 5.เมียนมา 8% โดยจีนนำเข้านมและผลิตภัณฑ์นมจากไทย ในลำดับที่ 8 ช่วง 11 เดือน มีมูลค่า 253 ล้านบาท

 

ที่มา  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์