bg-head-3

ข่าวสาร

จีนเตรียมพร้อม! คาดเทศกาลตรุษจีนมีคนเดินทางเกือบ 3,000 ล้านเที่ยว

 

 

โดย Lian Weiliang รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ หรือ NDRC คาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึง 12 มี.ค.รวมเป็นเวลา 40 วัน จะมีการเดินทางถึง 2.98 พันล้านเที่ยว ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 

โดยเอ็นดีอาร์ซีคาดว่าจะมีคนเดินทางทางถนน 1.48 พันล้านเที่ยว ลดลง 1.6 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว ขณะที่การเดินทางด้วยรถไฟจะเพิ่มขึ้น 8.8 เปอร์เซ็นต์ ถึง 390 ล้านเที่ยว

 

และเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 65 ล้านเที่ยว ส่วนเดินทางด้วยเรือ 46 ล้านเที่ยว

 

ด้านทางการรถไฟจีนเตรียมพร้อมจัดตาราง และเพิ่มเที่ยวเดินทาง ซึ่งจะมีรถไฟให้บริการ 3,819 ขบวน และยังจะเพิ่มรถไฟความเร็วสูงอีก 177 ขบวน ที่จะสามารถให้บริการผู้โดยสารได้ 100,000 คนต่อวัน

 

อนึ่งวันตรุษจีนในปี 2561 ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. นี้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์