bg-head-3

ข่าวสาร

ไทย-ภูฏาน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าครั้งที่ 2 กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย–ภูฏาน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นเวทีหารือระดับสูงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการของภูฏาน (H.E. Mr. Lyonpo Lekey Dorji) เพื่อสานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย – ภูฏาน ครั้งที่ 1 ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา

ครม.ไฟเขียวสวัสดิการคนจนดีเดย์จ่ายเงินผ่านบัตร1ตุลาคมนี้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่จะอยู่ในบัตรสวัสดิการตามผู้มีสิทธิจากการลงทะเบียน 11.67 ล้านคน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

จิสด้าประกาศผลผู้ชนะไอเดียการทดลองงานวิจัยในอวกาศ

 พร้อมการปรากฏตัวของหลิว-หยาง นักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีนที่จะช่วยสานฝันให้เยาวชนไทยสนใจภารกิจด้านอวกาศ

พาณิชย์มั่นใจ! แนวโน้มการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังไปจีนสดใส กำชับจนท. เดินหน้า “มหาสารคามโมเดล”

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดคณะเดินทางนำผู้แทนสมาคมการค้ามันสำปะหลัง เยือนมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 7 – 12 สิงหาคม 2560 เพื่อไปติดตามสถานการณ์ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศจีน พร้อมหารือผู้นำเข้ารายใหญ่ของจีน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย