bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ข้อมูลเมืองเซียะเหมิน

เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีน อยู่ระหว่างกลางประเทศฮ่องกงและเมืองเซี่ยงไฮ้ ทิศตะวันออกอยู่ตรงข้ามกับเกาะใต้หวัน (ประมาณ 300 กิโลเมตร) เซียะเหมินถูกกำหนดให้เป็นเมืองหนึ่งในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ตั้งแต่จีนมีการปฎิรูปเศษฐกิจสูงสุดเมืองหนึ่งของจีน ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศษฐกิจอย่างรวดเร็วและยังมีความสมบูรณ์ของวัฒนธรรมและสังคม