bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ลำดับการเตรียมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการที่ขอรับทุนรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

ลำดับการเตรียมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการที่ขอรับทุนรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน อาคารธรรมนิติ ชั้น 2 และ 3

 

 

กำหนดการสอบข้อเขียน
เวลา 08.00 น. - เริ่มลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 2 อาคารธรรมนิติ
เวลา 08.30 น. - เข้าห้องสอบ
  - เริ่มทำข้อสอบ
***** การทำข้อสอบจะอนุญาตให้ออกห้องสอบได้หลังจาก 30 นาทีเป็นต้นไป เท่านั้น *****
เวลา 12.00 น. - หมดเวลาทำข้อสอบข้อเขียนช่วงเช้า
     
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น. - ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์
เวลา 13.15 น. - เข้ามารอเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประดิษฐ์เปรมโยธิน ชั้น 3 อาคารธรรมนิติ
เวลา 13.20 น. - เริ่มการสอบสัมภาษณ์
  - ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
    1. รอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อ
    2. เข้าห้องสัมภาษณ์ โดยผังห้องสัมภาษณ์อยู่ในเอกสารด้านล่าง
    3. หลังจากสัมภาษณ์เสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที
เวลา 16.00 น. - เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์

 

หมายเหตุ :

  • สำหรับการสอบสัมภาษณ์นั้น จะเริ่มสอบสัมภาษณ์ได้ทันทีหลังจากสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจเริ่มสอบก่อนเวลา 13.00 น. แต่ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์จะหยุดการสัมภาษณ์ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
  • มีร้านอาหารอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารธรรมนิติ
  • เตรียมอุปกรณ์ในการทำข้อสอบมาให้พร้อม ปากกา, ลิควิด, ดินสอ, ยางลบ
  • หลังจากสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถกลับบ้านได้ทันที

 

แผนที่