bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

สมาคมฯ นำคณะข้าราชการทุนรุ่นที่ 18 เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายนิคม ไวยรัชพานิช อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน นำคณะผู้แทนสมาคมฯ ,ชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่า ม.หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน และข้าราชการไทยที่ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีนรุ่นที่ 18 เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ

     ในการนี้ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ ได้มอบโอวาทแก่ผู้รับทุน โดยขอให้ตั้งใจศึกษาและฝึกฝนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะได้นำทักษะและองค์ความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นต่อไป