bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ จัดงานบรรยาย "สรุปในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20"

     วันที่ 12 มกราคม 2566 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดงานบรรยาย "สรุปในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20" โดย H.E.Mr.Chen Zhou รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

     ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวเปิดงานปาฐกถาพิเศษ หลังจากนั้น ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กล่าวสุนทรพจน์ และรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก H.E. Mr. Chen Zhou รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน
โดยมีผู้แทนจากพรรคการเมืองและหน่วยงานต่างๆ กล่าวแสดงความคิดเห็นภายในงาน อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย, คุณไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ, คุณนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ,คุณสุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล, คุณศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และคุณภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

     เอกสารประกอบภายในงาน Download ได้ตามลิงค์ : เอกสารประกอบการบรรยาย