bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๓ พ.ค.๖๔ การจัดประชุมฟอรั่มระดับสูงว่าด้วยความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๓ พ.ค.๖๔ จัดประชุมฟอรั่มระดับสูงว่าด้วยความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (区域全面经济伙伴关系协定 / Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าระหว่างประเทศของจีนและเทศบาลนครชิงเต่า ณ นครชิงเต่า มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 
๑. ในที่ประชุมฯ ดังกล่าว ได้มีการประกาศ “ข้อริเริ่มนครชิงเต่าว่าด้วยการร่วมผลักดันหุ้นส่วนเศรษฐกิจการค้าระดับภูมิภาคของ RCEP” (“关于共同推进RCEP区域经贸合作青岛倡议”) ซึ่งข้อริเริ่มดังกล่าวเชื่อว่า ความตกลง RCEP จะขยายพื้นที่และการเข้าถึงตลาดสินค้าบริการการลงทุน ฯลฯ ระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมการไหลเวียนของปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างเสรีในภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือในการแบ่งการผลิตระหว่างสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมการขยายตัวและการยกระดับตลาดผู้บริโภคในภูมิภาค เมื่อเทียบกับภูมิหลังที่การแพร่ระบาดในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก การลงนามและการปฏิบัติตามข้อตกลง RCEP จะช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งและเสถียรภาพในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแรงผลักดันในการเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังการแพร่ระบาด
 
๒. ข้อริเริ่มนี้ ได้เรียกร้องให้ทุกประเทศกระตือรือล้นในการสร้างแพลตฟอร์มบริการของ RCEP อย่างแข็งขัน เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการสำรวจตลาดของประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับความตกลง RCEP ผ่านหลายช่องทางเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการพัฒนาที่มาจากความตกลง RCEP อย่างเต็มที่ เพื่อให้เงื่อนไขสิทธิพิเศษของความตกลง RCEP สามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชนธุรกิจในภูมิภาคได้เร็วขึ้นและดีขึ้น ซึ่งคาดว่าประเทศต่างๆ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางเศรษฐกิจและการค้า การสัมมนา และนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ RCEP เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆจากประเทศสมาชิก RCEP สร้างการแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มความร่วมมือ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ จะเสริมสร้างบริการระดับมืออาชีพ รวมทั้งให้บริการที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ในการเปิดตลาดต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
 
บทสรุป

 
ข้อริเริ่มดังกล่าวนี้ คาดหวังให้ทุกประเทศส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สนับสนุนการบูรณาการอย่างใกล้ชิดของความตกลง RCEP กับการพัฒนาของประเทศและภูมิภาคต่างๆ สำหรับการดำเนินการตามกฎระเบียบทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีประสิทธิภาพของความตกลง RCEP นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใช้ความตกลง RCEP อย่างกระตือรือร้นมากขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง โดยรวมเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล