bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๔ พ.ค.๖๓ บทบาทของกองทัพจีนในการส่งมอบสิ่งของและจัดส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือทหารในหลายประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๔ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพจีนในการส่งมอบสิ่งของและจัดส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือทหารในหลายประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้


๑. พันเอกอาวุโส อู๋ เชียน (Senior Colonel Wu Qian) โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน ได้กล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ ว่า ตั้งแต่โควิด-๑๙  ระบาดเป็นต้นมา กองทัพจีนได้ส่งมอบสิ่งของและจัดส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือทหารในหลายประเทศ เช่น  อิหร่าน ปากีสถาน  เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เลบานอน และประเทศอื่นๆ ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จนถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคระบาดของกองทัพจีน ยังได้จัดการประชุมทางไกลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันโควิด-๑๙ กับผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทหารของปากีสถาน สิงคโปร์ และรัสเซีย อีกด้วย นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาในทะเลจีนใต้จากกรณีที่กองทัพเรือสหรัฐฯ และออสเตรเลียได้ทำการฝึกปฏิบัติการทางทหารร่วมในทะเลจีนใต้ ตั้งแต่กลางเดือน เม.ย.๖๓ ว่า กองทัพจีนยึดมั่นในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงและการพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

๒. บทบาทที่สำคัญของกองทัพจีนในช่วงที่เกิดวิกฤติจากการระบาดของโควิด-๑๙ ( ซึ่งทีมแพทย์ทหารเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ช่วยเหลือในวิกฤตหนักๆ มาแล้วทั้งสิ้น เช่น กรณีการระบาดของโรคซาร์ส เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเวิ่นชวน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ กรณีแผ่นดินไหวที่เมืองอี้ว์ซู่ของมณฑลชิงไห่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ และกรณีการระบาดของไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกา ฯลฯ ) กล่าวคือ  
     ๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓ กองทัพจีนได้ส่งทีมแพทย์ทหาร ๓ ทีม รวมจำนวน ๔๕๐ คน ออกเดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ นครฉงชิ่งและเมืองซีอัน ไปยังนครอู่ฮั่น ด้วยเครื่องบินอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นครอู่ฮั่นเข้าสู่วันที่ ๒ ของการปิดเมือง
     ๒.๒ เมื่อวันที่ ๒ , ๑๓ และ ๑๗ ก.พ.๖๓ กองทัพจีนก็ได้ใช้เครื่องบินขนส่งทางการทหารรวม ๒๗ ครั้ง เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีกกว่า ๒,๔๐๐ คน และสิ่งของนับร้อยตันไปให้ความช่วยเหลือที่นครอู่ฮั่น

๓. บทบาทที่สำคัญของกองทัพจีนในการเข้าร่วมฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยกับกองกำลังนานาชาติ โดยเฉพาะการฝึกซ้อมร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่พลเรือนจากประเทศสหรัฐฯ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ภายใต้รหัส “คอบร้าโกลด์ ๒๐๒๐” ณ ประเทศไทย ในช่วงวันที่ ๑ – ๔ มี.ค.๖๓ โดยทหารจีนกว่า ๒๐ นาย ได้ร่วมฝึกซ้อมในสถานการณ์ต่างๆ เช่น อาคารและดินโคลนถล่ม บรรเทาอัคคีภัย อุทกภัย และศูนย์บริการทางการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทสรุป
 
กองทัพจีนได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่ให้บริการประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้น เมื่อเกิดภัยพิบัติใดๆ กแองทัพจีนจะมีบทบาทที่สำคัญอยู่ในแนวหน้าสุดทุกครั้ง ดังกรณีที่ก่อนวันตรุษจีน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กองทัพจีนยังคงเป็นกำลังสำคัญในการรับศึกหนักอย่างสุดกำลังความสามารถเช่นเคย จนได้รับความชื่นชมจากประชาชนจีนทั่วประเทศ และที่สำคัญ เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๖๓ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน ได้ลงนามในคำสั่งทั่วไปเพื่อยกย่องกองทัพจีน ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-๑๙

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์