bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมธิการทหารกลางของจีน ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเรือรบหลักจำนวน ๓ ลำ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เม.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมธิการทหารกลางของจีน ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเรือรบหลักจำนวน ๓ ลำ ซึ่งลอยลำอยู่ที่ท่าเรือของกองทัพเรือในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ในพิธีดังกล่าวประกอบด้วย ๓ รายการซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในวันเดียวกัน ได้แก่
     ๑.๑ เป็นครั้งแรกที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศ (国家最高统帅) มอบธง “๑ สิงหา” (“八一”) ซึ่งเป็นธงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (中国人民解放军海军) และหนังสือตั้งชื่อเรือรบให้แก่ผู้บังคับการเรือรบของเรือรบหลักทั้ง ๓ ลำ  
     ๑.๒ เป็นครั้งแรกที่กองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้เปิดตัวเรือรบหลัก ๓ ลำ ที่เข้าประจำการในเวลาเดียวกัน  
     ๑.๓ เป็นครั้งแรกที่กองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้รับยุทโธปกรณ์หลักสำหรับการรบทั้งบนพื้นผิวน้ำและใต้น้ำ โดยเรือรบหลัก ๓ ลำดังกล่าวนี้ได้ชื่อว่า เรือฉางเจิง-๑๘  ซึ่งเป็นเรือดำน้ำ หมายเลข ๔๒๑ (长征18号艇、舷号421)  เรือต้าเหลียน  หมายเลข ๑๐๕ (大连舰、舷号105) และเรือไห่หนาน หมายเลข ๓๑ (海南舰、舷号31)
 
๒. ข้อมูลที่น่าสนใจของเรือรบหลักทั้ง ๓ ลำดังกล่าว
     ๒.๑ เรือฉางเจิง-๑๘  หมายเลข ๔๒๑  ซึ่งเป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์รุ่นล่าสุดของจีน โดยเฉพาะมีการปรับปรุงทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคให้มีความสามารถในการล่องหนและมีความเงียบมากขึ้น รวมทั้งมีความแม่นยำในการโจมตีของขีปนาวุธและเพิ่มพลังขีดความสามารถในการตอบโต้ศัตรู  
     ๒.๒ เรือต้าเหลียน  หมายเลข ๑๐๕ ซึ่งเป็นเรือพิฆาตของจีน ที่ได้ก้าวกระโดดจากรุ่นที่ ๓ ไปสู่รุ่นที่ ๔ โดยการติดตั้งระบบการป้องกันทางอากาศรูปแบบใหม่ การติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือ การต่อต้านเรือดำน้ำและอาวุธโจมตีฝั่ง ตลอดจนอาวุธที่ทันสมัยที่สุด ตลอดจนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารเรดาร์ขั้นสูง จนกล่าวกันว่า เป็นเรือประจัญบานลำแรกของกองทัพเรือจีนที่ก้าวขึ้นสู่ระดับแนวหน้าระดับโลก
     ๒.๓ เรือไห่หนาน หมายเลข ๓๑ เป็นเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ขนาด ๔๐,๐๐๐ ตัน สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ถึง ๓๐ ลำ โดยมีที่พักสำหรับกำลังพลมากถึง ๙๐๐ นาย รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับอุปกรณ์หนักและยานลงจอด ซึ่งนอกจากจะใช้เฮลิคอปเตอร์ (Z-8CJ) ในการลงจากเรือแล้ว ยังมีโฮเวอร์คราฟต์และยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกอีกด้วย จึงสามารถลำเลียงนาวิกโยธินจีนได้อย่างเต็มกำลัง
 
บทสรุป

งบประมาณด้านกลาโหมของจีนในปีนี้ซึ่งมากกว่า ๒๐๙ พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังกองทัพ โดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยดังที่กองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้รับเรือรบหลัก ๓ ประเภทดังกล่าวเข้าประจำการพร้อมกันในวันเดียวกัน ซึ่งยังไม่เคยมีประเทศใดกระทำได้มาก่อน
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

http://www.xinhuanet.com/mil/2021-04/25/c_1211126765.htm

https://www.163.com/dy/article/G8CF0TF105159QGJ.html