bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๖ พ.ค.๖๔ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนได้ให้คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับโรคที่ต้องป้องกันในช่วงวันหยุด

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๖ พ.ค.๖๔ ขศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (中国疾控中心) ของจีนได้ให้คำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับโรคที่ต้องป้องกันในช่วงวันหยุด “๑ พฤษภาคม” (“五一”) ของปีนี้ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. โรคไวรัสโคโรน่า (新冠肺炎) หรือ โควิด-๑๙ จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามพรมแดนโดยไม่จำเป็น และต้องดำเนินการป้องกันตนเองอย่างดีและปฏิบัติตาม "การป้องกันการแพร่ระบาด ๓ ประการ“ คือ การสวมหน้ากากป้องกันตัว เว้นระยะห่างในสังคมและสุขอนามัยส่วนบุคคล พึงระลึกถึง "ปัจจัยสำคัญ ๕ ประการในการป้องกัน“ ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างในสังคม ปิดเมื่อไอและจาม ล้างมือบ่อยๆ และเปิดหน้าต่างให้มากที่สุด โดยในระหว่างการเดินทางพยายามหลีกเลี่ยงฝูงชนพื้นที่คับแคบรวมทั้งสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
 
๒. โรคลำไส้อักเสบ (诺如病毒肠炎) เพื่อป้องกันปัญหานี้ควรล้างมือทุกครั้ง อย่ากินอาหารที่ปรุงไม่สุกและนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ อย่าดื่มน้ำดิบ อย่ากินผักผลไม้ที่ไม่สะอาด ห้ามสัมผัสผู้ป่วยอาเจียนสิ่งขับถ่ายและวัสดุที่ปนเปื้อน
 
๓. โรคมือเท้าปาก (手足口病) โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กและประชากรส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป มาตรการป้องกันหลักคือการใส่ใจกับสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขอนามัยของมือ อย่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น อย่าสัมผัสผู้ป่วยและสิ่งของที่ปนเปื้อน อย่าว่ายน้ำหรือเล่นน้ำในสระว่ายน้ำที่ไม่มีเชื้อโรค ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากพยายามหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปร่วมกิจกรรมกลุ่ม
 
๔. โรคที่เกิดจากเห็บ (蜱传播疾病) ดังนั้นควรมีการป้องกันส่วนบุคคลในระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าแขนยาวขากางเกงรัดรูปและควรทาครีมกันยุงกับผิวหนังที่เปลือยเปล่าหลีกเลี่ยงการนั่งหรือนอนในสนามหญ้าป่าไม้และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เป็นเวลานานเพื่อ ป้องกันเห็บกัด
 
๕. โรคที่เกิดจากสัตว์ (动物传播疾病) โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่น ๆ และอย่าสัมผัสหรือกินสัตว์ป่า พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ใด ๆ โดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งกำเนิดอย่ากินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ปรุงสุก รวมทั้งเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สดและปลอดภัยตลอดจนแยกวัตถุดิบดิบและปรุงสุกในระหว่างการแปรรูป
 
๖. อาหารเป็นพิษ (食物中毒) โดยช่วงพฤษภาคม - ตุลาคมเป็นเดือนที่มีอุบัติการณ์อาหารเป็นพิษสูงในประเทศจีน อย่าลืมเลือกร้านอาหารที่เป็นทางการหรือร้านอาหารที่มีสุขอนามัยดี อย่ากินอาหารที่ไม่ทราบแหล่งกำเนิด อย่าเก็บหรือกินเห็ดป่าและพืชป่าที่ไม่ทราบชื่อ
 
บทสรุป

การให้คำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับโรคที่ต้องป้องกันในช่วงวันหยุด เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสุขอนามัยของประชาชนโดยกระตุ้นเตือนและเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันด้วยการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง  
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล  

http://news.shm.com.cn/2021-05/02/content_5206301.htm