bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ พ.ค.๖๓ องค์การอนามัยโลกแถลงข่าวยืนยันว่า จากหลักฐานลำดับยีนของไวรัสและความคิดเห็นทั้งหมดที่องค์การอนามัยโลกได้รับนั้น ยืนยันว่าโควิค-๑๙ มาจากธรรมชาติ และไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกแถลงข่าวยืนยันว่า จากหลักฐานลำดับยีนของไวรัสและความคิดเห็นทั้งหมดที่องค์การอนามัยโลกได้รับนั้น ยืนยันว่าโควิค-๑๙ มาจากธรรมชาติ และไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๓ องค์การอนามัยโลกจัดการประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับโควิค-๑๙ โดยมีสาระสำคัญ กล่าวคือ
     ๑.๑ ดร.มาเรีย แวน เคอร์โคฟ (Maria Van Kerkhove) หัวหน้าแผนกโรคอุบัติใหม่ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ปกติโคโรนาไวรัสจะติดต่อกันในหมู่ค้างคาว ขณะนี้ มีลำดับยีนของไวรัสจำนวนประมาณ ๑๕,๐๐๐ เซลล์ที่แสดงให้เห็นว่า โควิค-๑๙ ไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกกับองค์การอาหารและเกษตร และองค์การเพื่อสุขภาพสัตว์โลก ได้ร่วมค้นหาคำตอบกับหน่วยงานต่างๆ ของจีน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่จากสัตว์สู่คน โดยพบว่า สัตว์เป็นโฮสต์ที่อยู่ตรงกลางของโควิค-๑๙
     ๑.๒ ดร. ไมเคิลไรอัน (Michael Ryan) ผู้รับผิดชอบแผนกโรคอุบัติใหม่ ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกไม่ได้รับหลักฐานจากสหรัฐที่อ้างว่าโควิค-๑๙ มาจากห้องทดลองอู่ฮั่น ซึ่งในมุมขององค์การอนามัยโลกมองว่า คำพูดดังกล่าวนี้มาจากการคาดเดา นอกจากนี้ จากหลักฐานลำดับยีนของไวรัสและความคิดเห็นทั้งหมดที่องค์การอนามัยโลกได้รับนั้น ยืนยันว่าโควิค-๑๙ มาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์จีนยังติดต่อและทำความร่วมมือกับทั่วโลกมาโดยตลอด รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน

๒. ข้อสังเกต การแถลงข่าวขององค์การอนามัยโลกดังกล่าว ส่งผลในเชิงบวกต่อจีน ทำให้ลดกระแสการโจมตีจีนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของโควิด-๑๙ ลงไปได้ระดับหนึ่ง ในขณะที่จีนจะยังคงเดินหน้าศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งคลี่คลายข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าวต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ นายหมี่ เฟิง โฆษกคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน ได้กล่าวเมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๓ ว่า จีนขอชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการรับมือกับภาวะฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งจีนจะพิจารณาถึงข้อเสนอชั่วคราวที่เสนอโดยคณะกรรมการฯ และจะให้การสนับสนุนกับการทำงานขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง ดังกรณีที่จีนกับองค์การอนามัยโลก ได้มีภารกิจร่วมกันว่าด้วยไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๔ ก.พ.๖๓ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและนานาชาติจำนวน ๒๕ คน จากประเทศจีน เยอรมนี, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไนจีเรีย, รัสเซีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา และองค์การอนามัยโลก เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อการแจ้งเตือน รวมทั้งการวางแผนขั้นตอนต่อไปในการรองรับต่อการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น

บทสรุป

ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวเมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๓ ว่า การแพร่ระบาดของโควิค-๑๙ ในปัจจุบันยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก และยอมรับข้อเสนอชั่วคราวต่างๆ ที่เสนอโดยคณะกรรมการการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่อยู่ภายใต้กรอบกฎอนามัยระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่กลไกการร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-๑๙

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-04may2020.pdf?sfvrsn=3ef4c516_4 

https://www.youtube.com/watch?v=LFCn0Gp_9aQ

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-china-joint-mission-on-coronavirus-disease-2019-(covid-19)

file:///C:/Users/Chaiyasit/Downloads/who-china-joint-mission-on-covid-19---final-report-1100hr-28feb2020-11mar-update.pdf

http://thai.cri.cn/20200505/cc7ae35d-27cc-7f94-621e-1d6d6c02596d.html

http://thai.cri.cn/20200504/9b45561b-f900-c150-1166-3a8740f2d14b.html

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019