bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๖ พ.ค.๖๓ กรณีที่ผู้เชี่ยวชาญของจีนชี้ถึงอันตรายจากโควิด-๑๙ ที่จะยังคงระบาดทั่วโลกอีกนานเป็นปีหรือสองปี โดยที่ยังไม่อาจผลิตวัคซีนได้ในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่มีผลการศึกษาวิจัยพบว่า ไวรัสโควิด-๑๙ อาจมีศักยภาพแพร่กระจายผ่านละอองลอยในอากาศไ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๖ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญของจีนชี้ถึงอันตรายจากโควิด-๑๙ ที่จะยังคงระบาดทั่วโลกอีกนานเป็นปีหรือสองปี โดยที่ยังไม่อาจผลิตวัคซีนได้ในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่มีผลการศึกษาวิจัยพบว่า ไวรัสโควิด-๑๙ อาจมีศักยภาพแพร่กระจายผ่านละอองลอยในอากาศได้ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ศาสตราจารย์จาง เหวินหง (张文宏  Zhang Wenhong) ผู้อำนวยการแผนกโรคติดเชื้อโรงพยาบาลหวาซาน (华山医院  Huashan Hospital)  ในสังกัดมหาวิทยาลัยฟู่ต้าน (复旦大学  Fudan University) ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการรักษาโควิด-๑๙ ของนครเซี่ยงไฮ้ กล่าวถึงปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่จะตายในอุณหภูมิ ๕๐° C และมีการคาดการณ์ว่า การระบาดทั่วโลกอาจจะยืดเยื้อนานเป็นปีหรือสองปี แม้ว่าปัจจุบันจะมีการคิดค้น วิจัยและผลิตวัคซีนให้เร็วที่สุดก็ตาม แต่ต้องรอเวลาอีกนานพอสมควรเวลาจึงจะมีวัคซีน ดังนั้น การป้องกันด้วยการล้างมือบ่อยๆ และการรักษาระยะห่างทางสังคมแม้จะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ก็ตาม รวมทั้งการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

๒. ผลการศึกษาวิจัยที่นำโดย ศาสตราจารย์หลัน เคอ (蓝柯 Lan Ke) ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาแห่งรัฐแห่งมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (武汉大学  Wuhan University) ในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของจีน ได้วิเคราะห์ลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของไวรัสโควิด-๑๙ ด้วยการวัดอาร์เอ็นเอ (RNA) ของไวรัสฯ ในละอองลอยในอากาศ โดยการเก็บตัวอย่างจากโรงพยาบาลเหรินหมินแห่งมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น โรงพยาบาลชั่วคราวในเขตอู่ชาง ย่านที่พักอาศัย และซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ของนครอู่ฮั่น ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.๖๓ พบว่า ความหนาแน่นของไวรัสฯ ในละอองลอยในอากาศ ณ ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนั้นต่ำมาก แต่กลับเพิ่มขึ้นในบริเวณห้องน้ำของผู้ป่วย ขณะที่ความหนาแน่นของไวรัสฯ ในละอองลอยในอากาศ ณ พื้นที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การกักกันโรคอันเข้มงวดส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การระบายอากาศภายในห้อง และพื้นที่ที่เปิดโล่ง รวมทั้งการรักษาสุขอนามัยของชุดป้องกันทางการแพทย์ (รวมถึงการใช้และการฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำอย่างเหมาะสม) จะสามารถจำกัดความหนาแน่นของไวรัสฯ ในละอองลอยในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป

โควิด-๑๙ จึงเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือ โรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ และการรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

http://www.ebiotrade.com/newsf/2020-4/2020428115013393.htm

https://www.iol.co.za/news/world/covid-19-transmission-via-aerosol-could-be-possible-says-chinese-study-47307755

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7177870

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-27/coronavirus-lingers-in-air-of-crowded-spaces-new-study-finds

http://news.sina.com.cn/o/2020-04-27/doc-iircuyvi0138042.shtml

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/28/c_139015484.htm

https://mgronline.com/china/detail/9630000046240

http://thai.cri.cn/20200430/93f9b773-a163-1545-3564-a8f9c7a2edeb.html

https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_4058580

http://www.china.org.cn/china/2020-04/28/content_75987535.htm