bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓ พ.ค.๖๓ กรณีที่กรุงปักกิ่งได้ปรับลดระดับการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จากระดับที่ ๑ เป็นระดับที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ เป็นต้นไป ในขณะที่พิพิธภัณฑ์กู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่กรุงปักกิ่งได้ปรับลดระดับการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จากระดับที่ ๑ เป็นระดับที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ เป็นต้นไป ในขณะที่พิพิธภัณฑ์กู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๖๓ เป็นต้นไป หลังจากปิดมาเกือบ ๑๐๐ วัน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นางเฉิน เป้ย (Chen Bei) รองเลขาธิการของเทศบาลมหานครกรุงปักกิ่ง กล่าวเน้นเมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๓ ว่า การปรับลดระดับการรับมือของกรุงปักกิ่งครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า จะลดมาตรฐาน หรือ กำลังในการป้องกัน หากแต่เป็นการประกาศข้อกำหนดใหม่ของงานป้องกันที่มีระดับสูงขึ้น โดยจะมีการควบคุมเขตชุมชน ด่านตรวจผ่านเข้ากรุงปักกิ่ง โรงเรียน และบริษัทที่กำลังฟื้นการทำงาน พร้อมกับควบคุมดูแลผู้ที่เดินทางกลับกรุงปักกิ่งจากพื้นที่เสี่ยงของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในประเทศ ตลอดจนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดต่อไป

๒. ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา ทำให้พิพิธภัณฑ์กู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม ปิดตั้งแต่วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๓ จนกระทั่งได้ประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งพบว่า บรรดานักท่องเที่ยวต่างแข่งขันกันจองตั๋วเข้าชมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยภายใน ๙๕ นาที ตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง ในวันที่ ๑ พ.ค.๖๓ จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ ได้ขายหมดเกลี้ยง และภายในเวลาไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมง ตั๋วเข้าชมจำนวน ๒๕,๐๐๐ ใบ ช่วงหยุดยาว ๕ วัน สำหรับการฉลองวันแรงงานสากลปีนี้ ก็ถูกขายออกจนหมดเช่นกัน ถึงแม้ว่าการเปิดให้เข้าชมครั้งนี้ ไม่ได้รวมถึงพื้นที่ภายในทั้งหมด แต่เป็นเพียงการเปิดพระที่นั่ง  ๓  แห่ง และพระตำหนักที่สำคัญ ๓ แห่งก็ตาม นอกจากนี้ ด้านหลังของพระราชวัง รวมถึงสวนดอกไม้ พระตำหนักโซ่วคัง ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันปีแห่งราชวงศ์ชิง พิพิธภัณฑ์ทรัพย์สมบัติ พิพิธภัณฑ์นาฬิกา ตลอดจนส่วนจัดแสดงภายในอาคาร ก็จะยังไม่เปิดให้เข้าชมเป็นการชั่วคราว  

บทสรุป

การเดินทางไปกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน ถือเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญในด้านประวัติศาสตร์รวมถึงการเมืองการปกครอง โดยข้อคิดประการหนึ่งจากการเปิดพิพิธภัณฑ์กู้กง หรือ พระราชวังต้องห้ามอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๖๓ เป็นต้นไป หลังจากปิดในช่วงที่เกิดวิกฤติจากโควิด-๑๙ ทั้งนี้ เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ ๖๐๐ ปี แห่งการสร้างพระราชวังต้องห้าม รวมทั้งครบรอบ ๙๕ ปี ของพิพิธภัณฑ์กู้กง ดังนั้น จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะการเชิญเยาวชนจากไต้หวัน ฮ่องกงและมาเก๊า มาเข้าชม เพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณของจีน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน อันถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมที่ดีให้กับเยาวชน  

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

https://www.chinanews.com/sh/2020/04-30/9172208.shtml

https://www.tellerreport.com/life/2020-04-30-chaoyang-district-has-%22low-risk%22-beijing-10-things-have-new-changes.S1-31luFU.html

http://www.chinanews.com/sh/shipin/cns-d/2020/04-30/news855139.shtml

https://www.tellerreport.com/life/2020-04-30-beijing-forbidden-city-opens-from-may-1st--tickets-sold-out-before-may-4th.rJxo0anDYL.html

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/29/c_139018800.htm

http://thai.cri.cn/20200430/28caf598-9062-9079-5ff5-b623aee7c5f1.html

http://thai.cri.cn/20200501/1ea3ab5e-454f-902e-b6ca-f870f8c8ad5e.html

http://thai.cri.cn/20200407/815a342d-7e4b-5fb2-1680-733e628c4442.html

http://thai.cri.cn/20200103/ccccced6-b227-fd67-634b-8fdd6555d01e.html

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/kjgzbdfyyq/t1775292.shtml