bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ พ.ค.๖๓ ท่าทีของจีนในการสนับสนุนองค์การอนามัยโลก แสดงบทบาทความร่วมมือเพื่อป้องกันการระบาดทั่วโลก

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๙ พ.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนในการสนับสนุนองค์การอนามัยโลก แสดงบทบาทความร่วมมือเพื่อป้องกันการระบาดทั่วโลก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นางหวา ชุนหยิง (华春莹Hua Chunying) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๓ ว่า จีนจะเข้าร่วมข้อริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO อีกทั้งยังจะทำงานร่วมกับประชาคมโลกในการเร่งวิจัยและผลิตยา รวมถึงเวชภัณฑ์ในการรักษาโควิด-๑๙ โดยส่งเสริมการกระจายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ตลอดจนใช้ความพยายามในรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคระบาด ซึ่งสอดรับกับการที่ ดร.ทาเคชิ คาไซ ผู้อำนวยการ WHO ภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก ที่ประกาศข้อริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกับภาคีทั่วโลก เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๓ เพื่อเร่งการวิจัย ผลิต และกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงอุปกรณ์การวินิจฉัยและรักษาโควิด-๑๙

๒. โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีนักการเมืองบางคนของสหรัฐฯ โยนความรับผิดชอบและตราบาปแก่จีน รวมทั้งการเรียกร้องให้จีนรับผิดชอบต่อโควิด-๑๙ ที่ระบาด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองในประเทศของตน โดยไม่คำนึงถึงความจริง ขณะที่ประเทศที่เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจระหว่างคำหลอกลวงกับความจริงแล้ว ซึ่งหากรังแกจีนในปัญหาการแพร่ระบาดของโควิค-๑๙ ต่อไป ประชาชนจีนจำนวน ๑,๔๐๐ ล้านคน จะไม่มีทางยอมอย่างเด็ดขาด

บทสรุป

การแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นการเน้นย้ำท่าทีของจีน ดังที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์สมัยวิสามัญว่าด้วยการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๓ โดยได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของจีนที่ดำเนินความร่วมมือป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระหว่างประเทศ เป็นเพราะว่าจีนถูกโรคระบาดรุมล้อมมาอย่างหนัก จึงสามารถเข้าใจความยากลำบากของประชาชนประเทศต่างๆ ทั้งนี้ นานาประเทศควรให้ความเข้าใจและเคารพในมาตรการป้องกันโรคระบาดของประเทศอื่นๆ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงบวก โดยไม่ควรเสียพลังในการประณามกันหรือหลบหลีกภาระหน้าที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรใส่ร้ายป้ายสีประเทศอื่น และทำให้เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาการเมือง ซึ่งเป็นการสร้างข้อขัดแย้งใหม่ขึ้นมา

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/t1776571.shtml

http://www.china-un.ch/eng/fyrth/t1776657.htm

http://china.qianlong.com/2020/0506/4093414.shtml

http://www.bjd.com.cn/a/202005/06/WS5eb27917e4b00aba04d1b045.html

http://thai.cri.cn/20200507/bd5b4c78-20c8-5ed4-d62c-fe9b3e4dd18a.html

http://thai.cri.cn/20200507/da72d4e7-2cd2-f2f4-7731-75ae3023a7a4.html

http://thai.cri.cn/20200429/c3f48589-6910-da63-4455-cd78248c88cb.html

http://thai.cri.cn/20200507/bd477cdb-8b0c-2ded-ef81-33ff309c2d37.html

https://news.sina.com.cn/c/2020-05-06/doc-iirczymk0208421.shtml

https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/202005/t20200506_19622538.htm