bg-head-3

ข่าวสาร

นายสุชาติ ตันเจริญ เดินทางเยือนไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุชาติ ตันเจริญ เดินทางเยือนไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานว่า การเดินทางเยือนไหหลำของนายสุชาติ ตันเจริญ อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะอุปนายกและประธานคณะกรรมการบ้านพี่เมืองน้อง สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน ได้หารือร่วมกับสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีข้อตกลงร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือในการส่งเสริม และประสานให้มีการจัดความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างมณฑลและเมืองต่างๆ ของจีนกับไทย รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ในการนี้สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเชิญนายสุชาติ ตันเจริญนำคณะเยือนมหานครเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นอีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ โดยฝ่ายจีนจะจัดให้มีการเยี่ยมเพื่อนเก่าที่มีความสนิทสนมกันมาก คือนายอู๋ ปังกั๋ว อดีตประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน และอดีตกรรมการถาวร ในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา นายสุชาติ ตันเจริญ อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน นำคณะรวม 8 คนเดินทางเยือนมณฑลไหหลำ เพื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเช็งเม้ง ในการนี้ สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติ หลังจากนั้น สถาบันเฝ้าระวังเพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญขึ้นตรงต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับ และประชุมหารือระหว่างคณะนักธุรกิจของมณฑลไหหลำกับคณะฝ่ายไทย

ที่มา : http://thai.cri.cn/247/2018/03/26/62s265659.htm?from=singlemessage&isappinstalled=0