bg-head-3

ข่าวสาร

บรรษัทการลงทุนแห่งยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co.,Ltd) เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2562

บรรษัทการลงทุนแห่งยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co.,Ltd)
เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2562

 

 

   Mr.Sun Yun, Chairman, Secretary of the Party Committee Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co.,Ltd เป็นหัวหน้านำคณะรวม 6 ท่าน) เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2562 และได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับทางสมาคมฯ เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบุศย์  ขันทวิทย์ อาคารธรรมนิติ