bg-head-3

ข่าวสาร

รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับผู้แทนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

 

   เมื่อวานอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 Mr.Bi Mingqiang รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะจำนวน 4 ท่าน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับผู้แทนคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีนของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มีการหารือถึงโครงการทุนข้าราชการที่ดำเนินมาถึงรุ่นที่ 14 และกำลังดำเนินถึงรุ่นที่ 15 ในกันยายน 62 นี้