bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมมาเลเซียอาเซียน ประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมฯ วันที่ 15 มีนาคม 2562

     ดร.ภูวนิดา คุนผลิน รองเลขาธิการสมาคมฯ นำคณะผู้แทนจาก Vistage Malaysia จำนวน 15 ท่าน ประชุมหารือความร่วมมือกับทางสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนเมื่อบ่ายวันที่ 15 มีนาคม 2562 และได้เชิญให้สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนจัดส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมสัมมนานานาชาติมาเลเซีย-อาเซียน-จีนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้