bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

     สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดการประชุมสามัญประจำปี 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ในการนี้ ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้