bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 15

      วันนี้ (6 กันยายน 2562) สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำโดย ดร.ไมตรี เต็มศิริพงษ์ อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะ รองประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และคณะผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

      โดยภายในงานมีได้รับเกียรติจากกงศุลใหญ่ ณ เมืองเซียะเหมิน และผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผู้แทนจากอินโดนีเซียเข้าร่วมงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย