bg-head-3

ข่าวสาร

การเตรียมตัวและการเตรียมเอกสารของข้าราชการที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

การเตรียมตัวและการเตรียมเอกสารของข้าราชการที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน


     1.การเรียนภาษาจีน สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน ขอให้ไปเรียนภาษาจีน ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากต้องมีการสอบวัดระดับภาษาก่อนเข้าเรียน โดยแนะนำให้เรียนที่ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือสถาบันสอนภาษาอื่นที่สะดวก *** มีคำแนะนำย่อหน้าสุดท้ายครับ


     2.พาสปอร์ต ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน ส่งใบปะหน้าพาสปอร์ตเล่มสีแดงเลือดหมู (บุคคลธรรมดา) กรณีข้าราชการที่มีพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน ขอให้ทำใหม่เป็นเล่มสีแดงเลือดหมู ส่งมายังสมาคมฯ โดยส่งเป็นสำเนา (ไม่ต้องลงลายมือชื่อ) ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 178 อาคารธรรมนิติ ซอยประชาชื่น 20 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือส่งเป็น Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเอกสารไปทำหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน กรณีพาสปอร์ตมีอายุการใช้งานไม่ถึงเดือนธันวาคม ปี 2561 ให้ทำเล่มใหม่
** โดยในการส่งอีเมล์ ให้เขียนเรื่องว่า ทุนการศึกษา : ส่งสำเนาพาสปอร์ แล้วตามด้วยชื่อของตัวท่านเอง

ตัวอย่าง "ทุนการศึกษา : ส่งสำเนาพาสปอร์ นายไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล" **


     3.การตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ผู้ได้รับทุนทุกท่านไปตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 แบบฟอร์มตัวสุขภาพ (ปริ้นต์หน้าหลังเท่านั้น)
การเตรียมตัวตรวจสุขภาพตามเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สามารถดูรายละเอียดการตรวจสุขภาพได้ตามลิงค์


     4.การทำวีซ่า ผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านหลังจากตรวจสุขภาพแล้ว ขอให้นำเอกสารมาให้ทางสมาคมฯ ตามลำดับ
          4.1. ผลตรวจสุขภาพ
          4.2. พาสปอร์ตเล่มสีแดงเลือดหมู
          4.3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ดาวน์โหลดตามลิงค์แนบ)
          4.4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
          4.5. เงินสด 1,500 บาท มาส่งให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ก่อนวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อสมาคมฯ จะได้ไปดำเนินการทำวีซ่าให้ และสมาคมฯ จะส่งคืนพาสปอร์ตที่ทำวีซ่าแล้วพร้อมใบรับรองการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมินให้ในวันที่มีกิจกรรม

 

     5.การจองตั๋วเครื่องบิน ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านรีบจองตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG610 กรุงเทพ-เซียะเหมิน (สำหรับวันเดินทางจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้งหนึ่ง) จองเป็นตั๋วปี ราคานักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บจ.เอดิซ่า แทรเวิล โทร 0-2233-9915 ต่อ 106 ติดต่อคุณนิว เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าว จะมีผู้เดินทางไปเซียะเหมินค่อนข้างมาก

 

แนะนำ
*** แนะนำเนื่องจากทางชมรมข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ได้เปิดการอบรมภาษาจีน โดยเหล่าซือนัฐ นายนัฐพล บุญสอน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยจะอบรม ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา โดยจะเริ่มเรียนวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. สามารถลงชื่อเรียนได้ที่ LINE กลุ่มข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร 0-2585-5884 (ในการเรียนนอกจากจะได้ภาษาในการไปใช้ชีวิตที่เซียะเหมินแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ดีๆ จากรุ่นพี่ที่เคยไปเรียน และได้พบปะเพื่อนๆ ที่จะไปเรียนด้วยกันอีกด้วยยย)