bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมฯ จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ขอรับทุนการศึกษาของสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล แห่งคณะรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ในการนี้ พลเอก อุทัย ชินวัตร อุปนายกสมาคมฯ และ พันโท สุพจน์ ทองแย้ม คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน และชมรมข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน นำโดย นาวาอากาศเอก สิรวุฒิ ชื่นศิวา ประธานชมรมข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน และข้าราชการศิษย์เก่า ร่วมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย