bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ ก.พ.๖๔ กรณีที่เว็บไซต์กระทรวงกลาโหมจีนได้รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานกองทัพอากาศเนื่องในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๙ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่เว็บไซต์กระทรวงกลาโหมจีนได้รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานกองทัพอากาศเนื่องในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๘ ก.พ.๖๔ การเสริมสร้างงานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครอบคลุม กระตุ้นนวัตกรรมและผลักดันการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๘ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างงานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครอบคลุม กระตุ้นนวัตกรรมและผลักดันการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ตามแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๗ ก.พ.๖๔ การเพิ่มเส้นทางด่วนเส้นใหม่ในพื้นที่ชายแดนระหว่างจีนและประเทศเมียนมาร์

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๗ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเส้นทางด่วนเส้นใหม่ในพื้นที่ชายแดนระหว่างจีนและประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๖ ก.พ.๖๔ การเสริมสร้างความร่วมมือจีน-อาเซียน ในด้านการชำระเงินดิจิทัล

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๖ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือจีน-อาเซียน ในด้านการชำระเงินดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๕ ก.พ.๖๔ "แผนปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ระบบการตลาดมาตรฐานสูง" (“建设高标准市场体系行动方案”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสำนักงานคณะรัฐมนตรีจีน

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๕ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ "แผนปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ระบบการตลาดมาตรฐานสูง" (“建设高标准市场体系行动方案”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสำนักงานคณะรัฐมนตรีจีน รวมทั้งกำหนดให้ทุกภูมิภาคและหน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.พ.๖๔ ความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๓

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๓ รายงานผลงานรัฐบาล (政府工作报告) ซึ่งเป็นตอนจบ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๓ ก.พ.๖๔ ความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๒

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๓ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๒ โดยจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ ภายใต้วิสัยทัศน์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน - อาเซียนปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) ในการรักษาแนวโน้มที่ดีของความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งการสร้างประชาคมจีน – อาเซียนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน ดังนั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จึงมีข้อเสนอ ๔ ประการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒ ก.พ.๖๔ ความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๑

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือจีน – อาเซียนจะดำเนินไปอย่างไรในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ตอนที่ ๑ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.๖๔ การแถลงข่าวเกี่ยวกับไต้หวันของโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีนและโฆษกของกระทรวงกลาโหมจีนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลการแถลงข่าวเกี่ยวกับไต้หวันของโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีนและโฆษกของกระทรวงกลาโหมจีนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๔ กฎหมายการป้องกันทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国海警法)

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ม.ค.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน (中华人民共和国海警法) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้