bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธ.ค.๖๒ เรื่องสำคัญในการประชุมสมัชชาฉลองวาระครบรอบ ๒๐ ปีมาเก๊าคืนสู่มาตุภูมิ

๑. เมื่อเช้าวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ มีพิธีสาบานตนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าชุดที่ ๕ หรือการประชุมสมัชชาฉลองวาระครบรอบ ๒๐ ปีมาเก๊าคืนสู่มาตุภูมิ ที่จัดขึ้นท่ามกลางเสียงเพลงชาติจีน โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เดินขึ้นเวทีเป็นประธานในพิธี ตามด้วยนาย Ho Iat-seng (贺一诚เฮ่อ อีเฉิง) ที่ได้ยกมือขวาขึ้นและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าธงชาติจีนและธงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ซึ่งหลังกล่าวจบประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้จับมือแน่นกับนายเฮ่อ อีเฉิง ต่อจากนั้น สมาชิกสำคัญของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าชุดที่ ๕ ก็ได้ขึ้นกล่าวปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งตามลำดับ

๒. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางของจีน ได้กล่าวถึงการเดินทางมาเก๊าและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง “มาเก๊ากลับคืนสู่มาตุภูมิครบรอบ ๒๐ ปี” ว่า ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมาตั้งแต่กลับคืนสู่มาตุภูมิ มาเก๊ามีผลงานทำให้ประชาชนและรัฐบาลกลางเกิดความภูมิใจอย่างยิ่ง อีกทั้งประสบการและความพิเศษของมาเก๊าในการปฏิบัติตามนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ยังเป็นที่น่าศึกษา ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้เฉลิมฉลอง ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงนี้ การที่มาเก๊ากลับคืนสู่มาตุภูมิครบ ๒๐ ปี ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้น ในนามรัฐบาลกลางและประชาชนชนเผ่าต่างๆ ทั่วประเทศ ขออวยพรและแสดงความปรารถนาดีต่อพี่น้องมาเก๊าด้วยความจริงใจ พร้อมกับกล่าวว่า ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลแวดวงต่างๆ ของมาเก๊าในวันข้างหน้า

๓. สาเหตุสำคัญที่มาเก๊าประสบผลสำเร็จ
        ๓.๑ การปฏิบัติตามนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของมาเก๊าคือ รัฐบาลบริหารเขตพิเศษมาเก๊ามีเข้าใจนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบอบ” อย่างถูกต้องและรอบด้าน โดยยืนหยัดการปฏิบัติตามนโยบาย รัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไป นอกจากนี้ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา มาเก๊าได้พยายามเข้าร่วมข้อเสนอ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และยุทธศาสตร์การสร้างเขตต้าวัน มณฑลกว่างตง ฮ่องกงและมาเก๊า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มเติมแรงขับเคลื่อนในการปฏิบัติตาม “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ที่มีเอกลักษณ์พิเศษอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน มาเก๊าส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนที่รักชาติและรักมาเก๊าทั้งหมด ปูพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับประชาชนเพื่อผลสำเร็จในการปฏิบัติตาม “หนึ่งประเทศ สองระบบ”
        ๓.๒ มีรายงานวิจัยการบริหารมาเก๊าหลังกลับคืนสู่จีน” โดยระบุว่า ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลจีน ช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา มาเก๊าพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สังคมมีความมั่นคงและความกลมกลืน ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผลการบริหารใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) สภาพการรักษาพยาบาลยกระดับสูงขึ้น (๒) สุขภาพประชาชนอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก (๓) การศึกษาพัฒนาก้าวหน้าและการให้ความสำคัญกับการอบรมบุคลากร (๔) ประชาชนหางานได้ง่ายขึ้นและมีรายได้สูงขึ้น ขณะที่ปัญหาที่พักอาศัยได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม การคมนาคมดีขึ้นอย่างชัดเจน และ (๕) การประกันสังคมดีขึ้นและสวัสดิการสังคมก็มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
        ๓.๓ เศรษฐกิจมาเก๊าได้พัฒนาอย่างหลากหลายและยั่งยืนได้ดี มีความยืดหยุ่นและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะนี้ จีนกำลังปฏิรูปและเปิดกว้างมากขึ้น ขณะที่ มาเก๊ามีการบูรณาการเชิงรุกมากขึ้นในการพัฒนาประเทศโดยรวม บ่มเพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้หลากหลายและยั่งยืน ยังเป็นผลงานความสำเร็จใหม่ที่สำคัญ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มบริการสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างจีนกับประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น ถือเป็นแพลตฟอร์ม ให้บริการที่สะดวก รวมถึงความร่วมมือที่เป็นมิตรระหว่างจีนกับประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมาเก๊าพัฒนามากยิ่งขึ้น จาก “ธุรกิจคาสิโน” เป็น “ความหลากหลาย”

บทสรุป
ก่อนหน้านี้มาเก๊าเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรหลักแสนคน ก่อนกลับคืนสู่มาตุภูมิมีโครงสร้างอุตสาหกรรมไม่สมบูรณ์ และเศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะถดถอย แต่ปัจจุบัน GDP ต่อคนของมาเก๊าอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก โดยได้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการระดับโลก ซึ่งตลอด ๒๐ ปี หลังกลับคืนสู่มาตุภูมิ เศรษฐกิจมาเก๊าได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภายใต้นโยบาย "หนึ่งประเทศ สองระบบ" และกฎหมายพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเพิ่มความหลากหลายของอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเก๊าอย่างรวดเร็ว และถึงแม้มาเก๊าจะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่ในด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคและการพัฒนาประเทศ บทบาทของมาเก๊ามีความโดดเด่นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะบทบาทพิเศษในการสร้างอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า


ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล


ข้อมูลจากเว็บไซต์
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3042920/chinese-president-xi-jinping-heaps-praise-macau-citing  

http://thai.cri.cn/20191220/b7f8f089-e2fb-3f0d-cca5-2e61cb056c10.html  

http://thai.cri.cn/20191218/d45fa691-949b-21b1-5b86-ecbda44f28c3.html  

http://thai.cri.cn/20191219/4073b770-ff80-b91f-b188-74af40ae2c3a.html  

http://thai.cri.cn/20191218/4a831e0d-3bfe-73fc-77fd-1f6be7e9af21.html

http://thai.cri.cn/20191129/b214a66c-1443-17ea-a543-e9b6754acec3.html

http://thai.cri.cn/20191220/b33a9740-4a0b-62d7-554a-efc52f75d6cf.html