bg-head-3

协会新闻

สถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 

 

              วันนี้ (11/2/2563) เวลา 10.00 น. ณ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล    ผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต  และ Ms. Heni Qin ผู้จัดการโครงการมหาวิทยาลัยรังสิต  เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คุณไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ และนางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ ในการนี้ได้มีการหารือด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันจีน-ไทย มหาวิทยาลัยรังสิต กับ   สมาคมฯ  และได้ประชาสัมพันธ์งานเสวนา Ambassador's Talks on China ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 12.00 ณ ศาลากวนอิม อาคาร 18 มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วย