bg-head-3

协会新闻

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงรับรองคณะ Mr. Zeng Lu รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

      วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำโดย นายนิคม ไวยรัชพานิช อุปนายกและประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ไทย-จีน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ  จัดงานเลี้ยงรับรอง Mr.Zeng Lu รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย และเข้าร่วมการประชุม ประจำปีของสถาบันขงจื้อ ในการนี้ Mr.Zeng Lu ได้เชิญนายกสมาคมฯ และผู้แทนสมาคมฯ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบรอบ 60 ปี และเตรียมการสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9  ที่จะมีขึ้นที่ประเทศไทย