bg-head-3

ติดต่อสมาคมฯ

การติดต่อ

แบบฟอร์มการติดต่อ

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน

ที่อยู่ : 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร : (02)585-5884
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : (097)136-8661
โทรสาร : (02)585-9204
E-mail : thaizhong@thaizhong.org