bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๐ ก.พ.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอของจีน ๔ ประการ เพื่อรักษากลไกพหุภาคี

ข้อเสนอของจีน ๔ ประการ เพื่อรักษากลไกพหุภาคี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๙ ก.พ.๖๒ : จุดยืนของจีนต่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคง

จุดยืนของจีนต่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคง โดยการใช้กลไกพหุภาคีและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๘ ก.พ.๖๒ : กรณีที่สำนักข่าว CRI ของจีน รายงานการพบปะหารือระหว่างนายหวัง อี้ กับนายดอน ปรมัตถ์วินัย

กรณีที่สำนักข่าว CRI ของจีน รายงานการพบปะหารือระหว่างนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อร่วมการปรึกษาหารือยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ก.พ.๖๒ : ผลความคืบหน้า ๕ ด้าน จากการดำเนินโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

ผลความคืบหน้า ๕ ด้าน จากการดำเนินโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๖ ก.พ.๖๒ : ประเทศเมียนมาได้เพิ่มเงินหยวนของจีนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินระหว่างประเทศ

ประเทศเมียนมาได้เพิ่มเงินหยวนของจีนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อที่จะส่งเสริมการชำระเงินระหว่างประเทศและการค้าเขตชายแดน 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๕ ก.พ.๖๒ : ท่าทีและจุดยืนของจีนในการตอบโต้สหรัฐฯ

ท่าทีและจุดยืนของจีนในการตอบโต้สหรัฐฯ และปกป้องกระบวนการร่วมสร้างสรรค์ตามโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.พ.๖๒ : เสถียรภาพการค้าต่างประเทศของจีน

เสถียรภาพการค้าต่างประเทศของจีน จากการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ ก.พ.๖๒ : แนวทางของจีนในการกำจัดขยะ

แนวทางของจีนในการกำจัดขยะ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการปลุกจิตสำนึกของประชาชน 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ ก.พ.๖๒ : การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับโปรตุเกสครบรอบ ๔๐ ปี

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับโปรตุเกสครบรอบ ๔๐ ปี