bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา โดยพันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เม.ย.๖๑

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับหลักของการ “หยั่งเซิง” (养生) หรือการดูแลสุขภาพแผนจีน ด้วยการจำแนกผลไม้ชนิดต่างๆ ออกตามคุณสมบัติ แล้วเลือกกินให้เหมาะกับภาวะร่างกายในแต่ละช่วงเวลาก็เพื่อปรับดุลภาวะสุขภาพให้สมดุล 

จีนศึกษา โดยพันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๑

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบพื้นฐานของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People's Liberation Army: PLA) ตามความคิดประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่กองทัพ 

จีนศึกษา โดยพันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เม.ย.๖๑

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่นายแจ๊ค หม่า (Jack Ma) ประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา จะมาเยือนประเทศไทยในวันนี้

จีนศึกษา โดยพันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันพุธที่ ๑๘ เม.ย.๖๑

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่หน่วยงานของรัฐบาลจีน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนให้เดินไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการดำเนินโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจีนให้มีคุณภาพและคุณธรรม

จีนศึกษา โดยพันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันอังคารที่ ๑๗ เม.ย.๖๑

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ Sense Time บริษัทสตาร์ทอัพจากจีนได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบการตรวจวิเคราะห์ใบหน้าและรูปภาพในสเกลขนาดใหญ่ ทั้งในโทรศัพท์มือถือและกล้องวงจรปิด

จีนศึกษา โดยพันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันจันทร์ที่ ๑๖ เม.ย.๖๑

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับท่าทีของจีนที่เรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีซีเรีย หันกลับมาปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาหารือ 

จีนศึกษา โดยพันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เม.ย.๖๑

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับคำปราศรัยของ นายสี จิ้น ผิง ในการตรวจพลทางทะเลที่น่านน้ำทะเลจีนใต้ ของคณะกรรมาธิการทหารทหารกลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๑  

จีนศึกษา โดยพันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เม.ย.๖๑

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เม.ย.๖๑ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อคิดจากคำกล่าวปราศรัยของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (Boao Forum for Asia : BFA) ประจำปี ๒๐๑๘ 

จีนศึกษา โดยพันเอก ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันพุธที่ ๑๑ เม.ย.๖๑

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้กล่าวปราศรัยในการประชุมฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (Boao Forum for Asia : BFA) ประจำปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา โดยพันเอกไชยสิทธิ์ ตันตยกุล วันอังคารที่ ๑๐ เม.ย.๖๑

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลจีนทุ่มเทให้การสนับสนุนเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยยกระดับอัตราการผลิตในอุตสาหกรรมและก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI เชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่