bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑ : จีนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือจีน-เอเชียใต้ (China-South Asia Cooperation Forum) ครั้งแรก โดยควบกับงาน China Kunming Import & Export Fair 2018

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับจีนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือจีน-เอเชียใต้ (China-South Asia Cooperation Forum) ครั้งแรก โดยควบกับงาน China Kunming Import & Export Fair 2018 ที่จัดขึ้น ณ นครคุณหมิง ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มิ.ย.๖๑

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนกับนายไมค์ ปอมเปโอ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ : ท่าทีความเคลื่อนไหวของจีนกับสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคง

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับท่าทีความเคลื่อนไหวของจีนกับสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคง 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑ : จีนตีข่าวขบวนการข้ามชาติลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งในไทย

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่สื่อของจีนตีข่าวขบวนการข้ามชาติลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งในไทย ทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะแห่งใหม่ หลังจากที่รัฐบาลจีนออกมาตรการเด็ดขาด ส่งผลให้ขยะค้างในยุโรป-เอเชียมหาศาล 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิ.ย.๖๑ : ธนาคารพัฒนาแห่งชาติของจีนและรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงกรอบการทำงานมากกว่า ๗๐ โครงการ

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ธนาคารพัฒนาแห่งชาติของทั้งสองประเทศ คือจีนและรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงกรอบการทำงานมากกว่า ๗๐ โครงการ อาทิโครงการ "เส้นทางเดินเรือทะเลสายเหนือ" หลังจากที่จีนประกาศเมื่อปลายปีที่แล้ว ถึงความพร้อมที่จะร่วมขยายพัฒนา “เส้นทางสายไหมขั้วโลก” (Polar Silk Road) สำหรับการเดินเรือพาณิชย์สายใหม่จากด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ผ่านขึ้นเหนือไปทางขั้วโลก 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๖ มิ.ย.๖๑ : การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Facial Recognition Technology : FRT) ของจีน

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า (Facial Recognition Technology : FRT) ของจีน ที่ได้นำมาใช้ทั้งในด้านกิจการความมั่นคงและธุรกิจเชิงพาณิชย์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑ : การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) และการนำ AI มาใช้ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา AI แห่งชาติของจีน

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) และการนำ AI มาใช้ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา AI แห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายว่า ในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) จีนจะเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์และเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยี AI ของโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรม AI เป็นจำนวนเงินกว่า ๑ ล้านล้านหยวน หรือราว ๕ ล้านล้านบาท 

ผู้นำเกาหลีเหนือ-ผู้นำสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ : ท่าทีและความเคลื่อนไหวของจีนจากกรณีการพบเจรจาระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือ-ผู้นำสหรัฐฯ ที่สิงคโปร์

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับท่าทีและความเคลื่อนไหวของจีนจากกรณีการพบเจรจาระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือ-ผู้นำสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑ ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๓ มิ.ย.๖๑ : สาระสำคัญในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ต่อทิศทางขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO

ขอนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสาระสำคัญในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ต่อทิศทางขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ หรือ SCO (Shanghai Cooperation Organization) จากผลการประชุมสุดยอด SCO ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิ.ย.๖๑ ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑ : บทบาทของจีนต่อความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือในการเจรจาหารือกับผู้นำสหรัฐฯ

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทของจีนต่อความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือ ในการเจรจาหารือระหว่างนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑

การประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๑ : ผลการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้(SCO) ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิ.ย.๖๑ ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน