bg-head-3

ข่าวสาร

คณะผู้แทนสมาคมนำข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน เป็นแขกของสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่ง ครม จีน

 

       คณะผู้แทนสมาคมนำข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีนรวม30คนโดยมีผู้แทนกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจและศาลยุติธรรมร่วมเดินทางด้วย โดยเป็นแขกของสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่ง ครม จีน