bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

     วานนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 10.30 น. สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr.Zhou Xinzheng รองเลขาธิการสมาคม นำคณะผู้แทนจำนวน 3 ท่าน เดินทางเข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมี นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ ให้การต้อนรับและในการนี้มีผู้แทนฝ่ายทหารเข้าร่วมประชุมหารือด้วยคือ พลตรี อนุชัช บุนนาค รองหัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ