bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๔ มิ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดหุ้นส่วนการเติบโตด้านสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายระดับโลกปี ๒๐๓๐ ครั้งที่ ๒

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๔ มิ.ย.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดหุ้นส่วนการเติบโตด้านสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายระดับโลกปี ๒๐๓๐ ครั้งที่ ๒ (第二届全球绿色目标伙伴2030峰会) ผ่านระบบทางไกล โดยเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและมีผู้นำกว่า ๖๐ ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๔ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน ครั้งที่ ๒๐

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน ครั้งที่ ๒๐ การประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๕ ของสถาบันวิศวกรรมศาสตร์จีน และการประชุมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ ณ มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๓ - จบ) 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน ครั้งที่ ๒๐

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒ มิ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน ครั้งที่ ๒๐ การประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๕ ของสถาบันวิศวกรรมศาสตร์จีน และการประชุมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ ณ มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๒) 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑ มิ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑ มิ.ย.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญในการประชุมวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน ครั้งที่ ๒๐ การประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๕ ของสถาบันวิศวกรรมศาสตร์จีน และการประชุมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ ณ มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง (ตอนที่ ๑) 

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พ.ค.๖๔ รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พ.ค.๖๔ รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (香港特区政府代表) และผู้แทนรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (澳门特区政府代表) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๗๔ (第74届世界卫生大会) เป็นการประชุมทางไกลผ่านทางวิดีโอ (世界卫生大会) ในฐานะสมาชิกของคณะผู้แทนจีน (中国代表团成员身份) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ค. - ๑ มิ.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๙ พ.ค.๖๔ การส่งเสริมอุตสาหรรมชาที่มีคุณภาพในเขตหลันซาน (蓝山县) มณฑลหูหนาน (湖南省) ของจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๙ พ.ค.๖๔ การส่งเสริมอุตสาหรรมชาที่มีคุณภาพในเขตหลันซาน (蓝山县) มณฑลหูหนาน (湖南省) ของจีน

 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศจีนและสถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๔ สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศจีนและสถาบันวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศ (IFPRI) ได้ร่วมกันเผยแพร่ “รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจีนปี ๒๐๒๑" และ "รายงานนโยบายอาหารระดับโลกปี ๒๐๒๑" (“ 中国农业产业发展报告2021” 和 “2021全球粮食政策报告”) เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค.๖๔ การเกษตรสมัยใหม่และการใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูชนบท

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ค.๖๔ การเกษตรสมัยใหม่และการใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูชนบท 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๖ พ.ค.๖๔ แนวโน้มของตลาดทุเรียนในประเทศจีน และโอกาสของประเทศไทยที่จะกลายเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของโลกในอีก ๕ ปีข้างหน้า

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๖ พ.ค.๖๔ แนวโน้มของตลาดทุเรียนในประเทศจีน และโอกาสของประเทศไทยที่จะกลายเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของโลกในอีก ๕ ปีข้างหน้า 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ สำนักงานสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง "การปลดปล่อยอย่างสันติและการพัฒนาอย่างเจริญรุ่งเรืองของทิเบต"

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๕ พ.ค.๖๔ สำนักงานสารสนเทศ คณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง "การปลดปล่อยอย่างสันติและการพัฒนาอย่างเจริญรุ่งเรืองของทิเบต" (“西藏和平解放与繁荣发展”) เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔