bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ การบรรลุ "ปฏิญญาคุนหมิง" ได้รับรองความหลากหลายทางชีวภาพบนเส้นทางสู่การฟื้นฟูภายในปี ๒๐๓๐

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๐ ต.ค.๖๔ การบรรลุ "ปฏิญญาคุนหมิง" ได้รับรองความหลากหลายทางชีวภาพบนเส้นทางสู่การฟื้นฟูภายในปี ๒๐๓๐

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๕

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๙ ต.ค.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสมัชชาภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๕

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ แนวคิดว่าด้วยยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทที่เป็นจุดเริ่มต้นของงาน “การเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร” ในยุคใหม่

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๔ แนวคิดว่าด้วยยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทที่เป็นจุดเริ่มต้นของงาน “การเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร” ในยุคใหม่

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ต.ค.๖๔ เทศกาลวัฒนธรรม “ต้ายุ่นเหอ” กรุงปักกิ่ง (นานาชาติ) ประจำปี ๒๐๒๑ หรือ 2021

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ต.ค.๖๔ เทศกาลวัฒนธรรม “ต้ายุ่นเหอ” กรุงปักกิ่ง (นานาชาติ) ประจำปี ๒๐๒๑ หรือ 2021

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๖ ต.ค.๖๔ การให้ความสำคัญของจีนในการพัฒนาการเกษตรเพื่อฟื้นฟูชนบท และการสร้างตราสินค้าการเกษตรของจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๖ ต.ค.๖๔ การให้ความสำคัญของจีนในการพัฒนาการเกษตรเพื่อฟื้นฟูชนบท และการสร้างตราสินค้าการเกษตรของจีน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๕ ต.ค.๖๔ ความสำเร็จจากหุ่นยนต์ปฏิบัติงานใต้น้ำของจีนที่มีชื่อว่า “สำรวจ ๔๕๐๐”

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๕ ต.ค.๖๔ ความสำเร็จจากหุ่นยนต์ปฏิบัติงานใต้น้ำของจีนที่มีชื่อว่า “สำรวจ ๔๕๐๐”

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ต.ค.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ต.ค.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่สมุดปกขาว เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน”

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๖๔ สำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน จัดงานแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่สมุดปกขาว เรื่อง “การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน” 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ แนวคิดที่ได้นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างรอบด้านของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ แนวคิดที่ได้นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างรอบด้านของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชี้ให้เห็นว่า “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๔ นายสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชี้ให้เห็นว่า “ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”