bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๖ ก.พ.๖๔ กรณีที่จีนผลักดันการสร้างความเจริญให้หมู่บ้านในชนบทอย่างรอบด้าน โดยประกาศเอกสารเลขที่ ๑ ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๖ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่จีนผลักดันการสร้างความเจริญให้หมู่บ้านในชนบทอย่างรอบด้าน โดยประกาศเอกสารเลขที่ ๑ ประจำปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔)  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.พ.๖๔ กรณีที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนรายงานว่า ภาษาจีนกลายเป็นภาษาทางการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ((UNWTO) อย่างเป็นทางการ

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนรายงานว่า ภาษาจีนกลายเป็นภาษาทางการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ((UNWTO) อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เข้าร่วมการประชุมการศึกษาประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน และการระดมความรู้ โดยจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อเช้าวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๔

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๔ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เข้าร่วมการประชุมการศึกษาประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน และการระดมความรู้ โดยจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อเช้าวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๔ และกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ นายสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน เพิ่งลงนามในคำสั่งเพื่อประกาศใช้ "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ" ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มี.ค.๖๔

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๓ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายสี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน เพิ่งลงนามในคำสั่งเพื่อประกาศใช้ "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ" ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มี.ค.๖๔ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๒ ก.พ.๖๔ กองทัพเรือจีนเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมทางเรือนานาชาติ “สันติภาพ ๒๑” หรือ"Peace-21" ("和平-21") ในทะเล

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๒ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพเรือจีนเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมทางเรือนานาชาติ “สันติภาพ ๒๑” หรือ"Peace-21" ("和平-21") ในทะเล ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๔ ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างจีน-สหภาพยุโรป ได้ทำให้จีนขยับขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปแทนที่สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าระหว่างจีน-สหภาพยุโรป ได้ทำให้จีนขยับขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปแทนที่สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.พ.๖๔ การบรรเทาความยากจนและการพัฒนา จากกรณีที่นิตยสาร “ฉิวซวื่อ" (“求是”) ฉบับที่ ๔ วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ ได้ตีพิมพ์บทความสำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบรรเทาความยากจนและการพัฒนา จากกรณีที่นิตยสาร “ฉิวซวื่อ" (“求是”) ฉบับที่ ๔ วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ ได้ตีพิมพ์บทความสำคัญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เรื่อง "สุนทรพจน์ขณะตรวจสอบการบรรเทาความยากจนและการพัฒนาในอำเภอฟู่ผิง มณฑลเหอเป่ย“  (“在河北省阜平县考察扶贫开发工作时的讲话”) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๔ นายหลี่ เค่อเฉียง ได้ลงนามในคำสั่งของคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันและปฏิบัติต่อการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย" (“防范和处置非法集资条例”)

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๙ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนายหลี่ เค่อเฉียง ได้ลงนามในคำสั่งของคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ "ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันและปฏิบัติต่อการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย" (“防范和处置非法集资条例”) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พ.ค.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ทิศทางความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นจีน

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นจีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ ก.พ.๖๔ ข้อคิดจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔ ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๗ ก.พ.๖๔) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔ ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้