bg-head-3

บทความ

จีน-สหรัฐ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๔ ต.ค.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จากการที่นายหลิว เฮ่อ เยือนสหรัฐฯ เพื่อร่วมหารือระดับสูงทางเศรษฐกิจการค้า ระหว่างจีน-สหรัฐฯ รอบใหม่

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๔ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จากการที่นายหลิว เฮ่อ กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาเศรษฐกิจอย่างรอบด้านกับสหรัฐฯ ของรัฐบาลจีน เยือนสหรัฐฯ เพื่อร่วมหารือระดับสูงทางเศรษฐกิจการค้า ระหว่างจีน-สหรัฐฯ รอบใหม่ (รอบที่ ๑๓) เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ต.ค.๖๒

จีนกับอินเดีย

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนการเจรจาหารือระหว่างจีนกับอินเดีย

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนการเจรจาหารือระหว่างจีนกับอินเดีย

อินเดียและเนปาล

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนจะเดินทางไปเยือนประเทศอินเดียและเนปาล ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ต.ค.๖๒

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนจะเดินทางไปเยือนประเทศอินเดียและเนปาล ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ต.ค.๖๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ปากีสถาน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๒ การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างจีนกับปากีสถาน

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๑ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างจีนกับปากีสถาน

ดาวเทียม

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ต.ค.๖๒ จีนใช้ดาวเทียมเก็บข้อมูลระยะไกลด้วยคลื่นไมโครเวฟ

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนใช้ดาวเทียมเก็บข้อมูลระยะไกลด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ฮ่องกง

จีนศึกษา วันพุธที่ ๙ ต.ค.๖๒ การประกาศใช้ข้อบังคับห้ามปิดบังใบหน้าของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

จีนศึกษา วันพุธที่ ๙ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประกาศใช้ข้อบังคับห้ามปิดบังใบหน้าของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

เทศกาลท่องเที่ยวนานาชาติปักกิ่ง

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๘ ต.ค.๖๒ บการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวนานาชาติปักกิ่งครั้งที่ ๒๑

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๘ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวนานาชาติปักกิ่งครั้งที่ ๒๑

นายกฯญี่ปุ่น

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๗ ต.ค.๖๒ นายกฯญี่ปุ่นคาดหวังต่อการเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ว่าจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๗ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับนายกฯญี่ปุ่นคาดหวังต่อการเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ว่าจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๖ ต.ค.๖๒ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ชื่นชมผู้ประกอบการโทรคมนาคมมาเลย์ที่ได้ลงนามสัญญา 5G กับบริษัทหวาเหวย (Huawei หรือ หัวเว่ย) ของจีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๖ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ชื่นชมผู้ประกอบการโทรคมนาคมมาเลย์ที่ได้ลงนามสัญญา 5G กับบริษัทหวาเหวย (Huawei หรือ หัวเว่ย) ของจีน

คมนาคม

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๕ ต.ค.๖๒ การคมนาคมของจีน ได้สร้างสถิติโลกหลายอย่าง ช่วงระยะเวลา ๗๐ ปี นับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๕ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการคมนาคมของจีน ได้สร้างสถิติโลกหลายอย่าง ช่วงระยะเวลา ๗๐ ปี นับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน