bg-head-3

新闻

ที่ประชุมโต๊ะกลมอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปะจีน-อาเซียนออกแถลงการณ์ "ข้อริเริ่มหนานหนิง"

 

ที่ประชุมโต๊ะกลมอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปะจีน-อาเซียนออกแถลงการณ์ "ข้อริเริ่มหนานหนิง"

 

 

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า ในเวทีอภิปรายทางวัฒนธรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิงของจีน ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานดูแลวัฒนธรรม และอธีการบดีมหาวิทยาลัยศิลปะของจีนและ 10 ประเทศอาเซียนร่วมออกแถลงการณ์ "ข้อริเริ่มหนานหนิง" ในที่ประชุมโต๊ะกลม เพื่อกระตุ้นความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะจีนกับประเทศอาเซียน

 

"ข้อริเริ่มหนานหนิง"แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.ผลักดันการเยือนซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะที่ได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการวางแผนทางยุทธศาสตร์ และส่งเสริมการศึกษาทางด้านศิลปะให้พัฒนาไปอย่างกลมกลืน 2.กระชับการแลกเปลี่ยนและการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและครูอาจารย์ด้านการศึกษาทางศิลปะ 3.สนับสนุนการจัดส่งนักศึกษาดำเนินการเยือนและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และ 4. เข้าร่วมการแสดงผลงานด้านการศึกษาทางศิลปะจีน-อาเซียนในชื่อ "หงถงกู่ " หรือเรียกเป็นคำไทยว่า "กลองทองแดง" โดยจะยกระดับการแสดงให้สูงขึ้น เพื่อร่วมแบ่งปันผลการศึกษาทางศิลปะ

ที่มา ซีอาร์ไอออนไลน์