bg-head-3

新闻

ลาวมั่นใจ“สี จิ้นผิง”หนุนความร่วมมือระหว่างกัน

 

 

ทั้งนี้ นายบุนยัง  กล่าวในพิธีเลี้ยงต้อนรับปธน.สี จิ้นผิงว่า สปป.ลาวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ผ่านมา และเชื่อว่าชาวจีนจะบรรลุเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ภายใต้การนำของปธน.สี จิ้นผิงในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ขณะเดียวกัน ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวว่า เขามีความพึงพอใจที่เห็นความคืบหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาว รวมทั้งการมีเสถียรภาพทางสังคม และการส่งเสริมการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ และความปรองดองของประชาชน นับตั้งแต่ที่เขาได้เดินทางเยือนสปป.ลาวเมื่อ 7 ปีก่อน

ผู้นำจีน กล่าวด้วยว่า นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ 56 ปีก่อน จีนและสปป.ลาวก็ได้มีมิตรภาพที่ดีต่อกัน พร้อมกับประสบความสำเร็จในการร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งได้เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ

 

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์