bg-head-3

新闻

จัดสัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืนและแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่นที่เมืองเสียมเรียบ

     งานสัมมนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับท้องถิ่น จัดขึ้นที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคมที่ผ่านมา งานสัมมนาครั้งนี้ร่วมกันจัดขึ้นโดยคณะนักการทูตจีนประจำอาเซียน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสำนักเลขาธิการอาเซียน มีเจ้าหน้าที่ นักวิชาการจากจีน ประเทศอาเซียน และสหประชาชาติ รวมทั้งผู้แทนสื่อมวลชนกว่า 170 คนเข้าร่วม

 

     ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนอย่างลงลึกในประเด็นต่างๆ เช่น ประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่น และการลดสภาพความยากจน บทบาทของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคในกระบวนการทำงาน ตลอดจนนโยบายและการจัดให้เป็นกลไกของการพัฒนาแบบยั่งยืนระดับท้องถิ่นของประเทศอาเซียน

 

ขอขอบคุณที่มา : china.com